Със стимули за джипита, телемедицина и мобилни кабинети подсилват извънболничната помощ

стимули за джипита

Да се развие капацитетът на извънболничната помощ, като фокусът е върху първичната помощ – това е заложено в политиките на Националната здравна стратегия 2030, в която един от трите основни приоритета е инвестиция в промяна на здравната система, ориентирана към потребностите на хората.

Увеличаване на относителния дял на средствата за извънболнична помощ е една от първите задачи, поставени в Стратегията. Сред целевите препоръки стои и разширяване на пакета извънболнични дейности, заплащани от НЗОК, с фокус върху профилактиката и превенцията на заболяванията. Управляващите залагат също така на повишаване капацитета на първичната медицинска помощ за дейностите, свързани с промоция, профилактика и превенция.

Според здравните власти първичната медицинска помощ трябва да се върне към своята роля на основен център за управление на грижите за здравите хора и хората с установени заболявания, което включва управление и координация на всички дейности, свързани с изграждането на умения за здравословен начин на живот, профилактични дейности, своевременно лечение и проследяване на състоянието на пациентите, рационално предписване на лекарства.

За целта е необходимо преразглеждане на пакета здравни дейности в частта първична медицинска помощ, заплащани от НЗОК, и значително увеличаване на средствата за финансиране на дейностите, свързани с профилактика и превенция, смятат те. Част от дейностите в ПИМП, насочени към мерки за подобряване на общественото здраве, освен със средства от НЗОК, следва да се финансират и чрез съответни програми и финансови механизми с държавно, общинско или друго финансиране, пише в документа.

Здравните власти отчитат сериозния проблем с недостатъчния брой общопрактикуващи лекари и тенденцията те да намаляват допълнително с оглед застаряването на медиците от тази специалност. За преодоляване на тези проблеми се планира да бъдат реализирани мерки за насърчаване на младите лекари да специализират „Обща медицина“, включително и чрез финансови и други стимули. В стратегията се залага усъвършенстване на процеса на специализация и създаване на механизми за стимулиране на медиците за непрекъснато повишаване на квалификацията и развиване на уменията за консултиране и лечение.

За преодоляване на проблемите, свързани с неравномерното разпределение на практиките на общопрактикуващи лекари, ще бъдат създадени механизми за стимулиране откриването на практики в населени места, в които населението е с ограничен достъп до медицинска помощ. За целта ще бъдат реализирани инвестиции в закупуване на нова, съвременна медицинска апаратура, позволяваща предоставянето на по-широк кръг от медицински услуги, включително с възможност за отдалечено консултиране и наблюдение.

Планира се също така създаването в подобни райони на консултативни медико-социални звена за профилактично-промотивна дейност, които да предлагат здравно-социална услуга за всички нуждаещи се групи в района си на обслужване. Тези звена ще извършват и по-висококвалифицирани медицински грижи по диагностика, проследяване и подпомагане на лечението при хора с хронични заболявания, като провеждат комплекс от здравни, медицински и социални дейности.

Инвестициите ще бъдат осигурени чрез средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), както и от европрограми, става ясно още от записаното в Стратегията.

Планира се и осигуряването на допълнителна подкрепа в отдалечените и труднодостъпни населени места чрез организиране на мобилни кабинети във всички 28 области на страната.

Целия документ можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply