10,4% повече са наетите в здравеопазването за година, ръстът при заплатите е 13,06 на сто

наетите в здравеопазването

С 10,4 на сто са се увеличили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември 2023 г. в сравнение със същия период на миналата година. Това е и най-голямото процентно увеличение сред всички сфери на икономически дейности, показват данните на Националния статистически институт.

Ръстът в сферата „Хуманно здравеопазване и социална работа“ е най-голям и в абсолютно изражение – със 17,4%, информират още от НСИ.

Спрямо юни 2023 г. (второто тримесечие) пък увеличението на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в сектора е с 1.1%, като и тук това е сферата с най-голям ръст на наетите лица.

Не така обаче стои въпросът с ръста на заплащането в сектора. Данните на НСИ сочат, че средната заплата в сферата „Хуманно здравеопазване и социална работа“ за третото тримесечие на 2023 г. е 2017 лв., спрямо 2000 лв. за второто тримесечие, или увеличението е с едва 0,85 на сто. Ръстът спрямо същия период на миналата година пък е с 13,06% – през 2022 г. средната заплата в сектора по данни на националната статистика е била 1784 лв.

За сравнение, секторите с най-голямо увеличение на възнагражденията за година са „Образование“ (20,3%), „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (19.6%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (18.3%).

Източник: zdrave.net

Leave a Reply