Нужен ли е Здравноосигурителен кодекс и защо?

Проф. Петко Салчев

Проф. Петко Салчев, професор по социална медицина и здравен мениджмънт, бивш управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), сподели своите наблюдения и мнения относно новината за създаване на Здравноосигурителен кодекс.

Според проф. Салчев от 2000 година до настоящия момент са налице множество изменения и поправки в законите, регулиращи здравната система на България. Той използва израза „пробита дантела“, за да опише текущото състояние на законодателството в областта на здравеопазването и подчертава необходимостта от кодификация на законите, за да се предотвратят „противоречията и безкрайните поправки в тях“.

Проблемът, както споделя проф. Салчев, е, че законите се приемат често в реакция на текущи събития, вместо да решават дългосрочни предизвикателства. Този цикъл на промени може да създаде нестабилност и неяснота в здравната система.

Професорът също така подчертава важността на Националната здравна карта и изразява загрижеността си, че тя може да бъде използвана само като „моментна снимка“, а не като инструмент за управление и подобрение на здравеопазването.

Д-р Александър Симидчиев, отговаряйки на въпрос за новината за Здравноосигурителния кодекс, изрази в предаването подкрепата си за нея. Той смята, че това е разумна инициатива, която обаче изисква допълнителни обсъждания и участие на различни страни и специалисти от здравната и юридическата общност.

Източник: БНР

Leave a Reply