Home Инициативи и мероприятия НЗОК утвърди изискванията за заплащане на диетични храни за специални медицински цели

НЗОК утвърди изискванията за заплащане на диетични храни за специални медицински цели

НЗОК утвърди изискванията за заплащане на диетични храни за специални медицински цели

От 1 януари 2024 г. НЗОК ще заплаща храни за домашно ентерално хранене при средно тежко и тежко белтъчно калорийно недохранване, става ясно от решенията на Надзорния съвет.

Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК реимбурсира лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, е допълнен с диагнозите тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено и умерено белтъчно-калорийно недохранване.

Надзорниците уточняват, че всички промени в Списъка, които предвиждат увеличаване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, не трябва да влизат в сила по-рано от изменението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година или от влизането в сила на закона за бюджета на НЗОК за следващата бюджетна година.

Актуализирани са изисквания на НЗОК при лечение на ендометриоза и на лейомиом на матката в извънболничната помощ във връзка с включен лекарствен продукт с INN Relugolix/estradiol/norethisterone acetate в ПЛС. Терапевтичната индикация е за лечение на умерени до тежки симптоми, свързани с миома на матката при възрастни жени в репродуктивна възраст. Медицинските критерии за лечение с лекарствения продукт са включени в ново самостоятелно приложение. Утвърдени са и нови изисквания при лечение на Пароксизмална нощна хемоглобинурия в извънболничната помощ във връзка с включеното ново лекарство с INN Pegcetacoplan. Терапевтичната индикация е за лечение на възрастни пациенти с пароксизмална нощна хемоглобинурия (PNH), които са анемични след лечение с C5 инхибитор в продължение на най-малко 3 месеца.

Надзорниците са разрешили още в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев” да се извършва клинична процедура „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“ за деца.

Всички решения на Надзора може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply