Здравен барометър: Мъжете у нас живеят в здраве 61,6 години, жените – 65,1

Здравен барометър

Българите ходят на лекар между 5 и 6 пъти годишно, като това се доближава до средното за европейските държави. Посещението при зъболекар обаче е под веднъж на година, обикновено когато ги заболи зъб.

Данните са част от изследване, което беше представено в рамките на гражданската инициатива „Здравен барометър“, която наблюдава и анализира състоянието, ефективността и развитието на здравната система у нас.

Всеизвестната истина, че сме най-пушещата и най-често консумиращата алкохол нация в Европа, беше припомнена по време на днешното представяне на данни. Като гост се включи бившият здравен министър Асена Сербезова, която представи част от събраната информация от европейски изследвания и такива на НСИ:

Около 44% от българите имат нормално тегло. Нареждаме се близо до средноевропейските стойности. България е сред европейските страни с най-ниска физическа активност. Някои социално значими заболявания се проявяват по-рано и по-тежко. Българите са сред европейците, които консумират сравнително малко плодове„.

През 2020 година българите са ходили на лекар за консултация или изследвания по-малко пъти годишно, отколкото в предходните две години. По данни за 2019 година около 40 процента от употребяващите лекарства са посочили, че това са медикаменти по лекарско предписание. Въпросът е какви лекарства си купуват останалите 60 процента, обясни Сербезова.

„Има едно схващане, че лекарствата, които се отпускат без лекарско предписание са едва ли не безопасни. Няма безопасни лекарства!“.

Най-дълго в добро здраве живеят хората в Малта, показва наблюдението на Здравен барометър.

Мъжете у нас живеят в здраве 61,6 години, жените – 65,1 години. Това е близко до средните стойности за европейските държави“.

Според Здравен барометър процентът на хората, посещаващи профилактични прегледи при лекар, е намалял, макар и незначително, през 2022 година спрямо предпандемичната 2019 година.

На профилактика са отишли най-голям процент от населението на областите Пловдив и Велико Търново. В тази връзка председателят на Лекарския съюз д-р Иван Маджаров разказа за проведен от организацията експеримент. При него е позвънено на пациенти и им е отправен въпрос – дали са наясно, че имат право на безплатни профилактични прегледи. 30% от запитаните са заявили, че това не ги интересува.

По време на събитието беше обсъден недостигът на лекарства у нас. Според представени от Асена Сербезова данни за последните 10 години от българския пазар са изтеглени над 3000 лекарства, заради това че е малък.

Източник: БНР

Leave a Reply