Общинските болници не са незаменими, но в момента са необходими

Неделчо Тотев

Ролята на общинските болници в системата на българското здравеопазване е въпрос, който заслужава сериозно внимание, особено предвид последните промени в здравната политика на страната. Наскоро беше обявено, че ще бъде въведена нова методика за изготвяне на здравната карта на населението, като този път ще се увеличи броят на леглата за активно лечение, вместо да се намали. За да разгледаме този въпрос и как той засяга общинските болници, разговаряме с д-р Неделчо Тотев, председател на УС на Сдружението на общинските болници в България, който сподели своята гледна точка в интервю за „Нашият ден“.

Д-р Тотев започна с критичен поглед към новата здравна карта, като подчерта неясностите около нея и необходимостта от предварителен анализ преди внедряването ѝ. Той изрази съмнение дали тази нова методика ще допринесе за заздравяване на здравната система, както и дали ще доведе до привличане на допълнителни средства за сектора.

След това д-р Тотев разгледа въпроса за трудовите възнаграждения в общинските болници и излязлата наскоро информация, че само 26 от общо 181 държавни болници изплащат основни месечни възнаграждения според заложените в колективния трудов договор за сектора. Освен това д-р Тотев отбеляза, че колективният трудов договор за сектора не е бил подписан от работодателите в бранша на болничната помощ и здравеопазването, което довежда до неясноти.

„Не знам защо се фокусира вниманието върху основното трудово възнаграждение, защото то не е водещо. Никой не получава в картата си основното, а получава брутното възнаграждение. Колективният трудов договор за нас си виси във въздуха, защото той не беше подписан от работодателите в бранш „болнична помощ и здравеопазване“, а от синдикатите от две фармацевтични сдружения. Попитахме как от 800 лева то ще скочи на 1500, което беше основното за една сестра, откъде ще дойдат пари, при условие че не са скочили клиничните пътеки?“, казва той.

Интервюираният лекар заключи, че общинските болници са в момента необходими на здравната система, но не незаменими. Той подчерта важността на тяхната роля на настоящия етап и необходимостта от алтернативни решения за бъдещето.

Източник: БНР

Leave a Reply