Проф. Хинков: 1827 лв.е била средната брутна заплата в държавните психиатрии през 2022 г.

Проф. Хинков

Средната брутна заплата в държавните психиатрични болници нараства през последните години и през 2022 г. е достигнала до размер 1827 лв. Това посочва здравният министър проф. Христо Хинков в писмен отговор на въпрос от народната представителка от „Демократична България“ Стела Николова. За сравнение той цитира числата за 2020 г. – 1388 лв. и 2021 г. – 1655 лв.

Най-високо през 2022 г. е било средното брутно трудово възнаграждение в ДПБ – Ловеч – 2042 лв., а най-ниско – в ДПБ – Бяла – 1577 лв., става ясно от отговора на министъра.

Във всички психиатрични стационари брутните лекарски възнаграждения са в диапазона между 1900 и 2600 лв., а на завеждащите отделения варират значително – между 2100 и 3900 лв. При медицинските сестри също има разлики – между 1600 и 2100 лв.

В повечето психиатрични лечебници са изплащани допълнително суми като ДМС един път годишно, най-често преди края на годината, но има и такива (ДПБ – Кърджали и ДПБ – Ловеч), в които персоналът е бил стимулиран финансово два пъти годишно.

Три държавни психиатрични болници не покриват изискванията за брой персонал, разписани в стандарт „Психиатрия“

посочва още в отговора си министър Хинков. Това са ДПБ в Раднево, Кърджали и Церова кория. В други стандартът е покрит само частично и една от тях е ДПБ – Нови Искър по отношение на медицинските сестри за отделенията с различни видове грижи.

Особено тежък е кадровият дефицит в ДПБ – Кърджали, където се търсят 25 медици – психиатри, сестри, психолози, социални работници, санитари.

Значителни са разликите в стойността на един лекарстводен и един храноден в държавните психиатрични болници, става ясно пък от отговор на министър Хинков на друг въпрос на народната представителка Стела Николова, свързан с дейността на тези лечебни заведения. Динамиката в сумите, изразходвани за храна и за лекарства през периода 2018 г. – 2022 г., не е особено изразена, но прави впечатление разликата в пъти за отделните лечебни заведения и при двата показателя.

Така например най-ниската стойност на лекарстводен през 2022 г. е регистрирана в ДПБ – Бяла – едва 0,40 лв., следвана от ДПБ – Кърджали – 0,87 лв., докато в ДПБ – Карвуна същият показател възлиза на 2,84 лв., а в Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм ДПБЛНА – на 2,21 лв.

Най-ниската стойност на един храноден през същата година са регистрирали ДПБ – Кърджали и ДПБ – Раднево – съответно 1,99 лв. и 2,01 лв., а най-висока – ДПБ – Пазарджик, където изхранването на пациентите е струвало по 6 лв. на ден.

Към 31 август 2023 г. общо 261 пациенти пребивават дългосрочно – над 1 година

в държавните психиатрични болници у нас, става ясно още от отговорите на здравния министър на въпросите на народната представителка Стела Николова.

Настанените на доброволно лечение по социални индикации са 134, с мярка за принудително лечение по Закона за здравето – 57, и с принудителна медицинска мярка по чл. 89 от Наказателния кодекс – 70 души, посочва проф. Хинков.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply