За 2021 г. Операцията на катаракта и цезаровото сечение са най-честите интервенции в ЕС

хирургични операции и процедури

Двете най-чести хирургични операции и процедури, извършвани в болниците в ЕС (от всички хирургични операции и процедури, за които се събират данни), са операцията на катаракта и цезаровото сечение. Това сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат за миналата година.

През 2021 г. операцията на катаракта е най-често срещаната хирургична операция в ЕС, извършена 4,32 млн. пъти в държавите от ЕС, което бележи спад от 4% спрямо 2019 г. (4,49 млн.), преди пандемията COVID-19 да доведе до общи забавяния в медицинските специалности както при консултациите, така и при операциите.

През 2021 г. във Франция е регистриран най-високият брой операции на катаракта на 100 000 души население – 1417. Франция е следвана от Австрия (1340 на 100 000 души), Естония (1310), Люксембург (1286) и Чехия (1253).

За разлика от тях, в Румъния операцията на катаракта е извършена само 261 пъти на 100 000 жители. Ниски са били и показателите в Унгария (480 пъти на 100 000 жители), Малта (509), Полша (528) и България (662).

Болничните операции на катаракта намаляват в почти всички страни от ЕС

През 2021 г. в 19 държави от ЕС по-малко от 10% от операциите на катаракта са извършени в болнични условия. Най-ниските проценти са регистрирани в Кипър (0,2%), Словения (0,4%), Испания (0,7%) и Дания (0,9%). Обратно, повече от половината от операциите на катаракта, извършени при пациенти в болница, са регистрирани в България (55,2%) и Румъния (54,5%). Между 2011 г. и 2021 г. делът на болничните процедури за операция на катаракта е намалял в почти всички държави от ЕС, за които има налични данни, с изключение на Финландия (+0,6 процентни пункта) и Естония (+0,5 пр. п.).

1,14 милиона цезарови сечения извършени в ЕС през 2021 г.

Цезаровото сечение е друга често срещана хирургична процедура, като през 2021 г. в ЕС са извършени най-малко 1,14 милиона такива операции, което е сходна стойност с регистрираната през 2019 г.

В повечето държави от ЕС през 2021 г. са извършени между 150 и 400 цезарови сечения на 100 000 жители. Най-висок дял е регистриран в Кипър – 687 извършени цезарови сечения на 100 000 жители, следван от Румъния (448), Ирландия (428), България (396) и Полша (371). От друга страна, цезаровите сечения са били по-редки в Нидерландия (148 извършени цезарови сечения на 100 000 жители, данни за 2019 г.), Испания (172), Литва (176), Финландия (186) и Словения (193).

Източник: zdrave.net

Leave a Reply