Министър Хинков утвърди методика за изработване на нова здравна карта

Министър Хинков

5,9 на 1000 души население е осигуреността с легла за болнично лечение, заложена в Методиката за изработване на здравната карта. Заповедта за утвърждаването ѝ бе издадена преди дни от министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков.

Методиката указва параметрите, според които трябва да бъдат изработени областните здравни карти, които пък от своя страна ще формират дългоочакваната нова Национална здравна карта на България.

Според заложеното в Методиката, 5-7% от общия брой легла трябва да се определят за интензивно лечение, терапевтичните легла следва да са между 50% и 60%, педиатричните – от 10% до 15%, хирургичните – от 20% до 25%, акушеро-гинекологичните – 10 до 15% от общия брой.

При останалите групи легла Методиката препоръчва следната структура: легла за дългосрочна грижа – 13%, психиатрични легла – 11%, физикална и рехабилитационна медицина – 10%.

В документа се посочва, че при определяне на потребностите от болнични легла се допуска до 10% мотивирано отклонение от общите параметри, но без общият брой на леглата в областта да формира по-висока осигуреност от 8,9 на 1000 души население.

В области, в които има разкрити по-висок процент от средния необходим брой легла по определени медицински дейности, като например психиатрични, физикална и рехабилитационна медицина, легла за лечение на онкологични, белодробни, инфекциозни болести и др., както и легла от III ниво на компетентност, се допуска областната комисия, която изготвя съответната карта, да предложи по-голям брой легла, като мотивира, че капацитетът може да бъде използван на междуобластно и регионално ниво, гласи още Методиката.

В нея са заложени и нива на осигуреност с общопрактикуващи лекари, както и лекари по дентална медицина в извънболничната помощ, като посочените числа са 66,6 на 100 000 души население за джипитата и 100 на 100 000 души население – за зъболекарите.

Според Методиката също така броят на специалистите по здравни грижи в извънболничната помощ трябва да е съобразен с броя на лекарите, като заложеното съотношение е 1:1 за лекари и 1:0,1 за зъболекари.

Припомняме, още в началото на работата на настоящия екип в МЗ министър Хинков анонсира намерение да се замрази както отварянето на нови болници, така и разкриването на нови дейности в настоящите до влизането в сила на нова Национална здравна карта.

След издаването на заповедта за утвърждаване на Методика, според която ще бъдат изготвени новите областни здравни карти, се очаква работата по тях да започне в кратки срокове. Кога ще приключи и дали в рамките на този кабинет страната ни ще разполага с нова здравна карта, предстои да видим.

С всички указания от Методиката можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply