НЗОК разпредели условните бюджети за лекарства по тримесечия

бюджети за лекарства

НЗОК разпредели тримесечни условни бюджети на основни групи лекарствени продукти за всяко тримесечие на 2023 г. на заседание на Надзорния съвет, проведено на 30 август. Условните бюджети се приемат по необходимост, за да може да се приложи и през 2023 г. Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Здравната каса за 2022 г.

По 150 250 000 на тримесечие са разпределени средствата в основна група А (лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза), които за годината са общо 601 000 000 лв.; за основна група Б (лекарствени продукти за домашно лечение), които за годината са 335 767 000 лв., на тримесечие са по 83 941 750 лв. и за основна група В (лекарствени продукти, включени в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги), за които в годишния бюджет са определени 764 000 000 лв., на тримесечие се отпускат по 191 000 000 лв.

От НЗОК заявиха, че все още продължава сключването на договори с притежателите на разрешение на употреба по Механизма. Припомняме, че до края на май от 190 притежатели на разрешение за употреба, НЗОК беше сключила договори със 130, около трийсет и няколко бяха в процес на уточняване и подписване, а 23 не бяха отговорили. Причината за забавянето беше в късното приемане на бюджета на Здравната каса за 2023 г.

Въпреки това Касата извършваше плащания на търговците на едро и на дребно, но без да се прилагат договорите за отстъпки, както и Механизмът за гарантиране на устойчивост на бюджета. Заплатените средства до 31 май за трите основни групи лекарства са 949 млн. лв.

С разпределението на средствата се очаква да бъдат подписани всички договори с притежателите на разрешение за употреба и да бъде приложен Механизма за отстъпки, с което да се намали преразхода по това перо.

Всички решения на Надзорния съвет може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply