НЗОК ще плати 68 683 медицински изделия през 2024 г.

НЗОК

НЗОК ще плати 68 683 медицински изделия, прилагани в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ за 2024 г. Това e одобреният от Надзорния съвет на НЗОК вариант на спецификация на заседанието, проведено на 23 август.

От стенограмата става ясно, че в предложението са отразени всички получени предложения и са били предложени два варианта на спецификация спрямо определените прогнозни обеми за медицински изделия.

Вариант 1 на Спецификацията е обхващал 73 376 медицински изделия на стойност 87 044 598 лв. Вариантът е изграден на базата на математически модел, като е изчислен средният аритметичен обем на потребление за последните 3 години и е умножен с темпа на движение в проценти от последните 3 години.

Приетият Вариант 2 обхваща 68 683 медицински изделия на стойност 76 832 696 лв. и е изграден на базата на математически модел, като е изчислен средният аритметичен обем на потребление за последните 3 години и е умножен с темпа на движение в проценти от последните 3 години, и отразява действителните тенденции на потребление през 2021 г., 2022 г. и екстраполираната 2023 г.

Според Комисията на НЗОК Вариант 2 предоставя по-добър и прецизен математически модел, съобразен с тенденциите в развитието на медицината и болничния пазар на територията на страната. „Във Вариант 2 според мен са изчистени в някои групи изделия, за които последните три години рязко е намаляло потреблението. Най-общо казано при този вид на смятане Вариант 2 излиза по-разходоефективен за НЗОК. Ние затова го препоръчваме него“, казва председателят на Комисията Владимир Афенлиев.

Той уточнява, че за медицинските изделия, които не са включени в Спецификацията има отделен протокол, в който са посочени причините за отказ за всяко от тях. „Някъде има недостатъчно документация, при друго липсва, да го кажем, финансова част на въпроса. Тъй като по Наредба има много стриктни изисквания първо, кой може да предлага нови групи изделия, второ, каква документация трябва да се попълни. Когато одобрите един от двата варианта следва да Ви предложим пълната Спецификацията, след като се проведе договарянето. Тук имаме прогнози. Новите медицински изделия се предлагат или от пациентска организация, или от научно дружество. Ние не знаем, след като Надзорът одобри новите групи, кой би се явил като дистрибутор или производител на тези медицински изделия. Това се случва във втората фаза, когато започне договарянето за тези медицински изделия. Там ще има разговори за цени и отстъпки“, казва Афенлиев.

По думите му при промените, които предстоят в законодателството, оценката на здравните технологии става задължителна и за медицинските изделия и всички трябва да посочват минимум тригодишна перспектива за брой пациенти и разход. „След като се приеме Спецификацията ние ще проведем договаряне, като договорите сключени за следващата Спецификация и ще предложим на вниманието на Надзора, след проведеното договаряне, вече съвсем точна сметка с бройки и пари. Механизмът пък ще помогне тези сметки да не бъдат в последствие завишени от маркетингова активност, прекомерно надвишавани във финансовата част“, казва още Афенлиев.

Пълния текст на стенограмата може да видите тук

Източник: zdrave.net

Leave a Reply