Най-важните действия в прилагането на първа помощ

първа помощ

Дори в най-цивилизованите общества в света, където системата на спешната помощ е развита до съвършенство, хората отдавна са разбрали, че без намесата на свидетелите на инцидента, при животозастрашаващи състояния битката често би била загубена.

Средното време за пристигане на линейка на мястото на инцидента в съвременна Европа, в най-развитите системи за оказване на спешна помощ, е от порядъка на 5 до 8 минути.

Само след 3 минути без кислород обаче клетките в човешкия организъм започват да загиват, така че намесата с адекватни действия от намиращите се наоколо е от решаващо значение.

Първо да се уверим, че мястото е безопасно за нас – да се приближим, да окажем първа помощ. Съответно, ако дадена ситуация не е безопасна, не постъпваме като супер герои да се хвърляме практически с главата напред да оказваме първа помощ“, съветва Андриан Георгиев от „Училище по първа помощ. Той добавя, че не бива да поставяме в риск своя живот, за да помогнем на друг, защото тогава ставаме безполезни и увеличаваме броя на пострадалите в дадена ситуация.

Андриан Георгиев разказва ситуацията, която го е накарала да започне да се занимава с курсове по оказване на първа помощ. В нея той е бил свидетел на свой съученик, който е изгубил съзнание и „си е глътнал езика“. В този момент Адриан е направил грешната стъпка да бръкне в устата на пострадалия в опит да освободи езика. Не е успял. В последствие момчето е изпаднало в кома за два дни, но в крайна сметка се е спасило.

От курсовете по първа помощ знаем, че при подобен случай с „гълтане на езика“ е важно да отведем главата назад слагайки длан върху челото на пострадалия и да повдигнем брадичката му с два пръста като с това освобождаваме корена на езика, така че да осигурим свободен път за кислород към дрoбовете.

Източник: БНР

Leave a Reply