Хинков: Екипите на Спешна помощ са длъжни да транспортират пациента от дома му до линейката при нужда

ЦСМП

Автомобилите на ЦСМП са оборудвани в съответствие с действащия медицински стандарт „Спешна медицина“. В този стандарт е определено и задължителното наличие на сгъваема носилка тип „столче“ с плъзгачи, чрез която медицинският екип може да пренесе трудноподвижен пациент до линейката. Съгласно стандарта, преместването на спешен пациент е определено като основна професионална компетентност в списъка по дейности за всички мобилни спешни екипи и при изпълнение на своите мисии, екипите за спешна медицинска помощ са длъжни да използват всички налични възможности за транспорт на пациента до болница, а в случай на възникнал проблем, включително и с транспортирането на пациента от дома му до линейката, да потърсят помощ чрез районната координационна централа.

Така министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков отговоря на въпрос на депутата от „Има такъв народ“ Тошко Йорданов относно начина на придвижване на тежкоболен и трудноподвижен човек от дома му до болнично заведение, когато е възникнала такава необходимост, и как болният стига от дома си до линейката, за която екипът на Спешна помощ му е казал, че ще го чака на улицата, пред блока, в който живее, имайки предвид, че този човек не може да стигне сам до нея.

„Масова практика е, че тежкоболни хора са принуждавани да слизат сами или с чужда помощ по стълбища на блокове, а линейки стоят на улицата пред блока. Служител на „Горещата телефонна линия“ на M3 не говори за съществуването на никакви медицински стандарти, а точно обратното. През цялото време на разговора той обяснява, че пренасянето на тежкоболните хора по стълбищата на блоковете, от техния дом до линейката, която ги чака на улицата, е задължение на техните близки и познати. Той дори дава съвети, че ако не са налице достатъчно хора за това пренасяне, такива могат да се потърсят и от съседните входове“, пише във въпроса си Йорданов.

„Относно получената по телефона информация от служители на Министерство на здравеопазването, следва да се има предвид, че в администрацията работят служители с различна професионална квалификация, които имат специфична експертиза само в определени области. На „Гореща телефонна линия“ се приемат сигнали, жалби и запитвания на граждани, а отговори по компетентност се дават писмено от специализираните дирекции на министерството. Служителите от „Горещата телефонна линия“, поради професионалния си профил, биха могли да бъдат полезни само по въпроси от по-общ характер, но не и да изразяват становища от името на Министерство на здравеопазването относно изискванията и прилагането на нормативната уредба в различните сектори на системата“, отговаря министър Хинков.

Той уточнява, че при получаване на повикване в ЦСМП за оказване на спешна медицинска помощ на заболели и/или пострадали лица, се извършва телефонен триаж и на адреса се изпраща мобилен спешен екип. Екипите са оборудвани с необходимите лекарствени продукти и медицински изделия, с оглед овладяване на внезапно настъпило състояние и с цел съхраняване здравето и живота на пациента и поддържане виталните функции на организма, доколкото същото е възможно.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply