Bayer разширява изследователската си програма за нова терапия на сърдечната недостатъчност

сърдечната недостатъчност

Фармагигантът Bayer ще подкрепи започването на три допълнителни проучвания за разширяване на своята програма за сърдечна недостатъчност (СН) с finerenone (известна като Програма MOONRAKER), съобщиха от компанията. Finerenone е нестероиден, селективен антагонист на минералкортикоидния рецептор (MR), за който е доказано, че блокира вредните ефекти от свръхактивирането на MR.

Finerenone се предлага на пазара като Kerendia в ЕС и е одобрен за лечение на хронично бъбречно заболяване, свързано с диабет тип 2. Разрешен е в САЩ, Китай и Япония.

В допълнение към текущата фаза III на проучването FINEARTS-HF, което изследва ефект на финеренон спрямо плацебо при повече от 6 000 пациенти със СН с леко намалена или запазена фракция на изтласкване, новите проучвания ще оценят ефикасността и безопасността на финеренон при приблизително 9300 допълнителни пациенти със СН с намалена (HfrEF), леко намалена (HfmrEF) и/или запазена фракция на изтласкване (HfpEF).

Така с повече от 15 000 пациенти общо, MOONRAKER се очаква да бъде една от най-големите програми за изследване на сърдечна недостатъчност до момента. Заедно, трите нови проучвания ще изследват ефекта на finerenone в допълнение към стандартните грижи спрямо плацебо или в комбинация с инхибитор на натриево-глюкозен ко-транспортер-2 (SGLT-2) спрямо стандартните грижи за намаляване на сърдечно-съдови събития и сърдечно-съдова смърт в широк диапазон на пациенти със сърдечна недостатъчност.

Спонсор на проучванията е CPC Clinical Research, организация с нестопанска цел за академични изследвания, свързана с Университета на Колорадо, САЩ. Тя провежда трите нови проучвания в рамките на програмата MOONRAKER в сътрудничество с други академични изследователски организации и Bayer, които финансират програмата.

„Програмата MOONRAKER е предназначена да отговори на няколко ключови цели – да разшири констатациите, получени от проучванията към момента, до популация пациенти с по-висок риск, както и до такива, при които е налице сърдечна недостатъчност с леко намалена или запазена фракция на изтласкване.

Очакваме също така да бъде разработена база от доказателства за ранно прилагане на интензивна комбинирана терапия при пациенти, хоспитализирани със сърдечна недостатъчност в диапазона на фракцията на изтласкване, както и за получаване на ценни допълнителни доказателства за голяма част от пациентите със сърдечна недостатъчност и намалена фракция на изтласкване, които не понасят или не отговарят на условията за лечение със стероидни MR антагонисти като например спиронолактон”, коментира д-р Михаил Косибород, академичен ръководител на програмата MOONRAKER от Средноамериканския сърдечен институт „Св. Лука“ в Канзас Сити, САЩ.

„С добавянето на трите проучвания – REDEFINE-HF, CONFIRMATION-HF и FINALITY-HF, към Програмата за клинични изпитвания за сърдечна недостатъчност MOONRAKER, ние целим да придобием цялостно разбиране за finerenone за лечение на сърдечна недостатъчност, като изследваме неговата ефикасност и безопасност в цял свят. с широк спектър от пациенти и клинични настройки,” каза д-р Майкъл Девой, главен медицински директор на Bayer.

Сърдечната недостатъчност днес засяга повече от 60 млн. души по света, като прогнозата е този брой да се увеличи драстично през следващото десетилетие, отчасти като следствие от застаряването на населението.

Всеки пети човек на планетата ще развие сърдечна недостатъчност, смятат експерти.

Въпреки напредъка в лечението днес около 30% от хората, диагностицирани със сърдечна недостатъчност, умират в рамките на една година. Смята се, че след 5 години този дял ще се увеличи и ще достигне до около 40% след пет години.

Това е причината изследванията, насочени към намирането на по-ефективни терапевтични подходи към заболяването, да стават все по-многобройни.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply