По-малко от половината средства по програми на МЗ са разходвани до 30 юни

програми на МЗ

Близо 400 млн. лв. е разходвало МЗ през първата половина на 2023 г. по бюджетни програми, става ясно от отчета на ведомството до 30 юни 2023 г. Припомняме, че одобрените в бюджета за годината средства по бюджетни програми, реализирани от Министерството, са в размер на 920 579 400 лв.

През първото шестмесечие най-много средства са дадени за Спешна помощ – 157 732 712 лв. от заложените в бюджета за 2023 г. 321 517 700 лв.; следвана Психиатрична помощ – 39 497 453 лв. (106 216 900 лв. за 2023г.); Профилактика и надзор на заразните болести“ – 38 988 071 лв. (111 041 300 за 2023 г.); Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението – 35 942 832 лв. (115 748 300 лв. за годината); Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване – 24 355 049 лв. (73 610 600 лв. за 2023 г.)

По бюджетна програма Държавен здравен контрол са дадени 17 827 772 лв. (35 772 000 лв. за 2023 г.), за администрация – 16 450 290 лв. (33 604 100 лв. за годината), за „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ –  15 901 979 лв. (38 101 000 лв. за годината); за Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване – 13 584 600 лв. (34 121 800 лв. за годината); за кръв и кръвни продукти – 12 811 627 лв. от общо 39 196 800 лв.; за промоция и превенция на незаразните болести – 3 540 076 лв. (10 015 800 лв. за 2023 г.) и за намаляване търсенето на наркотични вещества – 563 846 лв. (1 633 100 лв. за 2023 г.)

Общо разходите за персонал по бюджетните програми са 201 304 062 лв. От тях само за Спешна помощ са 113 658 991 лв., като назначените там щатни служители за първата половина на годината са 6 475 души.

Припомняме, че парламентът гласува със Закона за бюджета за 2023 г. Министерството на здравеопазването да разполага с 920 579 400 лв., от които за разходи за персонал – 443 613 300 лв. За субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия са отделени 249 931 300 лв. Капиталовите разходи ще са на стойност 32 812 600 лв., придобиването на дълготрайни активи и основен ремонт – 13 683 200 лв., а капиталовите трансфери – 19 129 400 лв.

Със обнародването на Закона за бюджета на 1 август влезе в сила и увеличението на възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала с 30 млн. лв. В средата на месеца Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването разпредели средствата като увеличи с 22% възнагражденията по категории персонал в ЦСМП, а в РЗИ – с 20%.

Отчетите за шестмесечието може да видите тук и тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply