Лекарства за диабет и антибиотици ще се отпускат само с е-рецепта

Лекарства за диабет и антибиотици

 

Лекарствата за лечение на диабет, както и антибиотиците да се изписват само на е-рецепти чрез НЗИС. Това предлагат от Министерството на здравеопазването с допълнение в Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства, публикувани на уебстраницата на МЗ за обществено обсъждане.

Предвижда се допълнението да влезе в сила от 1 октомври 2023 г.

От ведомството посочват, че промяната е част от концепцията на МЗ по установяване и предотвратяване на недостига от лекарствени продукти, справяне с антимикробната резистентност и рационалната лекарствена употреба.

„Липсата или недостигът на жизненоважни лекарствени продукти е изключително сериозен проблем както в международен аспект, така и в национален. Международната обстановка доведе до логистични промени и повишаване на инфлацията, които от своя страна създават редица проблеми, свързани с липсата или недостига на жизненоважни стоки и продукти, каквито несъмнено са и лекарствените продукти. През есенно-зимния сезон зачестяват случаите на множество сигнали и жалби за липса в аптечната мрежа на лекарствени продукти, необходими за лечението на социалнозначими заболявания като диабета например, както и на антибактериалните лекарствени продукти. В голяма част от случаите недостигът на тези лекарствени продукти се дължи на тяхното отпускане без рецепта, което създава предпоставки за нерационалната и неправилната им употреба, респективно до сериозен риск за здравето на пациентите. Недостигът е обусловен и от презапасяване с по-големи от необходимите за пациентите количества от лекарствените продукти, като именно акцент е предложените промени да създадат условия за по-голям контрол и мониторинг при предписването и отпускането на съответните две фармакологични групи лекарствени продукти“, пише в мотивите към предложението.

От МЗ отбелязват още, че проблемът с контрола важи с особена сила за антибиотиците, чиято честа и неправилна употреба без лекарско предписание крие огромен риск за здравето на пациентите и също така води до развитието на антимикробна резистентност (АМР).

„Антимикробната резистентност е проблем за общественото здраве в световен мащаб, чието въздействие надхвърля проблемите за здравето на хората и животните, тъй като влияе и върху околната среда и производството на храни, а оттам и върху икономическия растеж. Надеждното наблюдение и мониторинг на АМР и употребата на антимикробни лекарствени продукти, включително проследяването на тенденциите, на всички равнища в хуманната медицина, са от решаващо значение за оценката на разпространението на АМР и подпомагането на разумната употреба на антимикробните лекарствени продукти“, допълват от здравното ведомство.

С допълнението на текстовете в Наредбата можете да се запознаете тук, а с мотивите към него – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply