Кои са специалностите с най-много пациенти през 2022 г.

пациенти през 2022

Най-голям обем дейности през 2022 г. са отчетени по специалностите Физиотерапия и рехабилитационна медицина, Кардиология, Гастроентерология, Пневмология и фтизиатрия, Хирургия, Неврология, Акушерство и гинекология. Това става ясно от Годишния отчет на НЗОК за 2022 г. Същевременно най-малко отчетени случаи са наблюдавани в специалностите Клинична имунология, Ендокринна хирургия, Анестезиология и интензивно лечение.

Отчетените дейности във „Физикална и рехабилитационна медицина“ са 203 463, като най-голям дял има дейностите по „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“ – 115 554 бр. или 56,8 % от обема дейност по тази специалност, „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“ – 41 372 или 20,3% от отчетените КП по специалността. Отчетените случаи по цитираните двете клинични пътеки представляват 77,1% от общо отчетените по тази клинична специалност.

Отчетените дейности по клинични пътеки за медицинска специалност „Кардиология“ са 176 470, като най-голям дял имат „Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация“ – 55 798 бр. или 31,6 % от обема дейност по тази специалност, „Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения“ – 24 709 бр. (14,0%), „Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване“ – 24 349 (13,8%).

152 699 дейности по клинични пътеки са отчетени през 2022 г. в „Гастроентерология“. Най-голям дял имат „Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст“ – 42 967 или 28,1% от обема дейност по тази специалност, „Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст“ – 27 696 (18,1%), „Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст“ – 16 762 (11,0%).

Отчетените дейности в „Пневмология и фтизиатрия“ са 151 494, като най-голям дял имат „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст“ – 48 366 или 33.0% от обема дейност по тази специалност, „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ – 32 047 (21.9%). От Касата обаче подчертават, че всички пациентите с COVID с бронхопневмония, са били отчитани по тези клинични пътеки.

Отчетените дейности в „Хирургия“ са 144 725, като най-голям дял имат Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – 26 705 бр. или 18.5% от обема дейност по тази специалност, Консервативно лечение при остри коремни заболявания – 22 887 (15.8%), Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години – 14 182 (9.8%), Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – 10 846 (7,5%), Оперативни процедури при хернии – 10 740 (7,4%).

В Неврология отчетените дейности по клинични пътеки са 130 972, като най-голям дял имат Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМИ), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години“ – 67 030 или 51,2% от обема дейност по тази специалност и Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години – 40 772 или 31,1% общо от отчетените клинични пътеки по тази специалност.

130 865 са отчетените случаи в Акушерство и гинекология, като най-голям дял имат: Стационарни грижи при бременност с повишен риск – 24 734 или 18,9% от обема дейност по тази специалност, Раждане чрез цезарово сечение – 24 100 (18,4%), Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи – 23 901 (18,3%), Нормално раждане – 20 495 или 15,7% от отчетените КП по специалността.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply