Ако лекарят е в отпуск, кой трябва да проведе вторичния преглед?

Как се провежда вторичният преглед, когато лекарят е в отпуск? Би трябвало периодът от 30 дни да се удължи с времето на отпуската.

Асен Желязков, гр. Велико Търново

С направлението, издадено от личния лекар към специалист, имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на специалиста. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят им е в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

В случай, че временно отсъстващият лекар специалист има заместник (за което по надлежния ред е уведомена съответната РЗОК), заместникът, за срока на заместване, може да извърши този вторичен преглед, без личният лекар да издава ново направление.

Ако специалистът няма заместник, прегледът при всеки друг специалист ще е първичен, т.е. необходимо е ново „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply