Близо 13% от хората у нас нямат здравни осигуровки

здравни осигуровки

 

12,9% са хората без здравни осигуровки у нас. Това става ясно от отчета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Според данните на НЗОК общият брой здравноосигурени в страната е 5 731 797. По данни на Националния статистически институт от последното преброяване пък населението на България е 6 519 789, т.е. неосигурените са 787 992, или 12,9 на сто от всички.

От Касата отчитат, че се запазва тенденцията на намаляване на задължително осигурените лица. В отчета на обществения здравен фонд се отбелязва, че задължително осигурените лица с непрекъснати здравноосигурителни права за 2022 г. са намалели спрямо 2021 г. с 0,35%, или с 20 395 души.

Роля в този процес обаче играят не само хората, които живеят у нас без здравни осигуровки, а и намаляването на раждаемостта, и емиграцията. Такъв извод може да се направи от възрастовото разпределение на това изменение. Така например, при децата от 0-18 г., които са задължително здравноосигурени от държавата и не могат да бъдат без здравни осигуровки, намалението е с 0,10%, или 1255 души по-малко.

По-голямо е намалението при хората в трудоспособна възраст (18-65 г.) – в тази възрастова група то е с 0,77%, или 23 945 лица по-малко.

При хората над 65-годишна възраст, които също са задължително здравноосигурени от държавата пък се наблюдава увеличение, като от НЗОК отчитат, че то е с 0,33%, или 4805 лица повече спрямо 2021 г.

Макар да има леко колебание надолу или нагоре, реално сериозна промяна в броя на здравнонеосигурените у нас няма. От години се твърди, че броят им е около 800 хил. души, а процентът им леко нараства заради общото намаляване на населението в страната.

Като проблем по отношение на средствата, събирани в НЗОК, се изтъква и здравната вноска, плащана от държавата за всички групи, които тя осигурява – деца, пенсионери, държавни служители и т.н. Вноската продължава да е по-ниска от тази, която плаща частния сектор и това също според мнозина е причина за хроничния недостиг на средства в здравеопазването.

У нас периодично се заговаря и за увеличаване на размера на здравната вноска, който не е променян от над 15 години и е един от най-ниските в ЕС, но към момента няма политически консенсус за подобна промяна.

Източник; zdrave.net

Leave a Reply