Надзорът разглежда проектите на НРД за лекарите и зъболекарите

НРД

Проектите на Национален рамков договор за медицинските и за денталните дейности ще бъдат разгледани от Надзорния съвет на НЗОК на следващото му заседание, което ще се проведе в петък, 11 август, става ясно от публикувания на уебстраницата на Касата дневен ред.

Надзорниците ще разгледат също така информация за текущото изпълнение на бюджета на обществения здравен фонд към 30 юни 2023 г., както и предложения за компенсирани промени между параметрите на бюджета на Касата и за месечно разпределение на средствата.

В дневния ред на Надзора е и утвърждаването на броя направления и стойността на медико-диагностичните дейности в извънболничната помощ за третото тримесечие на годината, бюджетите за болничната помощ за заплащане през септември и октомври, както и индикативни стойности за лекарства и медицински изделия в болниците – за плащане през октомври и ноември.

Целият дневен ред на ръководния орган на Здравната каса се състои общо от 11 точки, сред които още утвърждаване на актуализирани изисквания за диагнози от Списъка на заболяванията на НЗОК, промени в Правилника за устройството и дейността на Касата и др.

С пълния дневен ред на предстоящото заседание можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply