Прецизират изписването на лекарства с наркотични вещества

наркотични вещества

Промени в Наредбата за предписване и отпускане на лекарства прецизират изписването на онези от тях, които съдържат някои наркотични вещества. С промените се уточнява, че медикаменти, съдържащи едно от веществата – етилморфин, кодеин, фенобарбитал или трамадол, в количества до 50 мг за дозова единица, в комбинация с други лекарства се предписват на бяла рецепта с еднократен режим на отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

Ако обаче дадено лекарство съдържа повече от едно от тези наркотични вещества и е в комбинация с други лекарствени вещества, то трябва да се предписва на зелена рецепта, независимо дали общото количество е до 50 мг за дозова единица.

При прилагане на разпоредбите, които засягат тези лекарствени продукти, се среща противоречиво тълкуване, отнасящо се до начина на тяхното предписване, обясняват от МЗ в мотивите към измененията, като отбелязват, че това създава затруднения както на производителите и притежателите на разрешение за употреба на лекарства, така и на регулаторните органи.

„Ето защо с настоящия проект се предлага описаният проблем да бъде преодолян чрез прецизиране на действащите разпоредби, така че да не водят до противоречия в тълкуването и прилагането им“, уточняват от ведомството.

Предвиден е преходен период от една година от влизане в сила на наредбата, чрез който е дадена възможност пуснатите на пазара лекарствени продукти от този вид, да могат да се предписват до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от една година от влизането в сила на наредбата. След изтичане на срока тези лекарства, които не са изчерпани на пазара, няма да могат да се предписват и следва да се унищожат.

С промените в Наредбата можете да се запознаете тук, а с мотивите към тях – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply