Промени в кадровата политика ще повишават привлекателността на здравните професии

здравните професии

Промени в кадровата политика за осигуряване на повече медицински специалисти подготвят управляващите. Идеята е чрез тях да се повиши привлекателността на здравните професии и да се осигури по-балансирано разпределение на специалисти от здравния сектор на територията на страната, става ясно от управленската програма на правителството.

Проблемът с недостига на медици у нас стои от години и продължава да се задълбочава. По данни на НСИ за миналата година практикуващите лекари у нас са 29,6 хил., като близо 34% от тях са на възраст между 55 и 64 години, а още 20 на сто са на 65 и повече години.

И ако броят на лекарите през последните години се задържа на едно ниво, то този на медицинските сестри продължава да намалява и вече е достигнал катастрофално ниски нива: според националната статистика за 2022 г. те са едва 28,8 хил., при необходими за системата над двойно повече. Голяма част от тях също са в пенсионна възраст. Известно е също така, че поради ниското средно заплащане на тези професионалисти по здравни грижи много от тях работят на две, а дори и на три места. Това означава, че ако по-възрастните медицински сестри се пенсионират, а останалите работят само на едно място, здравната система ще блокира.

Другият проблем по отношение на медиците в системата – неравномерното им разпределение в страната, също заслужено влиза във вниманието на управляващите.

Отново по данни на НСИ за миналата година осигуреността на населението с лекари по области варира от 26.2 до 72.4 на 10 000 души, като очаквано най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Редица населени места в страната правят опит да компенсират недостига на специалисти с осигуряване на безплатни жилища и други придобивки, но и тези местни политики не жънат особен успех.

За да постигнат целите си, управляващите възнамеряват да създадат Център „Национален фонд за насърчаване на по-балансирано разпределение на медицинските специалисти на територията на страната“, както и да направят промени в Наредбата за специализациите. Срокът, който е поставен в управленската програма за изпълнението на тези мерки, е ноември 2024 г.

Мерило за това дали мерките дават резултат ще бъде решението на младите медици след завършването им да се реализират у нас, а не зад граница.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply