Каква е разликата между методите на образната диагностика?

образната диагностика

Образната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, при която на базата на различни физични принципи се получават образи на анатомични структури с цел диагностика и терапия на заболяванията.

Кои са основните методи за образна диагностика и какво е тяхното приложение?

Основните образни диагностични начини са няколко и са достъпни в добре оборудваните лечебни заведения. Те представляват базата на съвременното диагностициране, а някои имат и терапевтично приложение, което може да стане в рамките на една и съща процедура, разясняват специалистите на многопрофилна болница “Уни Хоспитал”.

Рентгенография

Конвенционалната рентгенова диагностика борави с основни методи рентгеноскопия, рентгенография и томография. С апарат, който работи с рентгенови лъчи, се получават двуизмерни сянкови образи на различни структури на тялото. За целта е необходим източник на радиация – рентгенови лъчи или радиоактивен изотоп с гама-лъчи.

Методът се използва най-често за потвърждение или отхвърляне на предполагаеми костни фрактури (счупвания), откриване на чужди тела в телесните кухини, възпаления в стоматологията и др. Сравнително доскоро рентгенографията бе най-масов диагностичен метод за белодробни заболявания като пневмониите, но по-съвременната технология за това е компютърната томография.

Ехография

Ултразвуковата диагностика (ехография) е метод за получаване на образ чрез ехото на ултразвуковите вълни на границите между биологичните структури. Ехографията е ултразвуково изследване с масово приложение в медицината: при диагностиката на заболявания и състояния в гастроентерологията, акушерството и гинекологията, хирургията, урологията, нефрологията, спешната медицина, детските болести и др. Изследваният орган се сканира чрез високочестотни звукови вълни и апаратът приема отразените ултразвукови вълни. След преработка образът се вижда на монитор, който лекарят наблюдава и разчита в момента на ехографския преглед.

Това е най-достъпната и безопасна диагностична методика, с която се проследява и бременност. Съвременните ехографски апарати предлагат 3D и 4D визуализация на плода. Ехографските апарати могат да бъдат и преносими, което само по себе си представлява не само удобство за лекарите и пациентите, но и позволява специалистите да преглеждат пациенти в по-отдалечени места или такива с липса на достатъчно специализирана и висококачествена апаратура.

Компютърна томография

Компютърната томография е по-усъвършенстван метод, базиран на рентгеновото лъчение. При него се получават детайлни 3D и 4D образи чрез компютър, каквито рентгенографията не може да даде. Той обработва данни за интензитета на лъчите, които преминават през изследваната структура на тялото. Компютърната томография е първи избор при спешни състояния като инсулт и различни травми. Използва се за:

 • диагностика, когато има симптоми или подозрение за заболяване чрез други изследвания;

 • откриване на тумори, аномалии, възпаления;

 • диагностика и предоперативна оценка на съдови заболявания като аневризми, стеснения и запушвания, малформации;

 • предоперативна оценка и планиране действията на хирурга преди операция;

 • определяне на мястото на туморите преди лъчетерапия;

 • избор на място за вземане на биопсия;

 • проследяване и контрол на терапевтичните резултати и хода на заболяванията.

Магнитно-резонансната томография

Ядрено-магнитен резонанс (Магнитно-резонансна образна диагностика) е метод за получаване на изключително детайлен образ на анатомични структури и информация за техните функции, без да се използва йонизиращо лъчение. Базира се на принципа на явлението ядрен магнитен резонанс, при което е налице резонансно поглъщане на енергията на високочестотно електромагнитно поле от ядрата на водорода в тъканите в среда на постоянно магнитно поле.

Инвазивна образна диагностика включва различни начини с диагностично и терапевтично приложение, при които се работи чрез въвеждане в тялото на игли, катетри и други медицински изделия под рентгенов или магнитно-резонансен контрол. Може също така да се използва контрастно вещество за изобразяване на изследваната структура.

Други методи

 • Ангиографията представлява инвазивни методи, при които образът се получава чрез въвеждане на контрастно вещество в кръвоносните съдове посредством директна пункция или въвеждане на катетър през техния отвор.

 • Интервенционалната рентгенология включва методи на инвазивната образна диагностика, при които се осъществяват и терапевтични процедури.

 • Чрез остеодензитометрия се измерва костната плътност.

 • Мамографията пък е метод за изобразяване на млечната жлеза чрез рентгеново лъчение.

Колко са вредните за здравето?

Всяка образна диагностика се провежда само и единствено по експертната и специализирана преценка на лекарите, а най-подходящият метод се подбира по специфични критерии. С йонизираща радиация са свързани рентгенографията и компютърната томография. Това изисква обосновано назначение и контролирано провеждане на изследването.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply