Стандартът по асистирана репродукция вече е факт

асистирана репродукция

 

Стандартът по асистирана репродукция, който заменя отменения през 2020 г. от ВАС, от днес вече е факт след обнародването му в „Държавен вестник“.

В новата наредба е залегнала промяна по отношение на партньорското даряване за индиректна употреба на сперматозоиди, както и при асистирана репродукция със собствени яйцеклетки, когато съответно мъжът или жената са HIV позитивни. И в двата случая, когато лицата са на антиретровирусна терапия, с достигната оптимална вирусна супресия и неоткриваем вирусен товар за HIV, които се поддържат повече от 6 месеца при осъществен контрол и изразено становище от проследяващия специалист по инфекциозни болести, няма пречка за донорството на сперматозоиди, респ. за вземането на яйцеклетка, като за продължаване на асистираната репродукция, задължително се взема информирано съгласие от жената.

„По този начин, чрез прецизиране на подхода при HIV позитивни лица и благодарение на съвременните възможности за осъществяване на такъв контрол, се дава възможност и на тях да се включат в процедури по асистирана репродукция, при минимизиране на риска от трансмисия на инфекцията“, се казваше в мотивите на МЗ.

Промяна има и по отношение на възрастовата граница, в която могат да бъдат дарявани яйцеклетки. Текстове сега определят с категоричност само долна граница на донора на яйцеклетки, която е 18 навършени години, а горната граница – 38-годишна възраст, е препоръчителна и преценката се прави индивидуално, въз основа на показателите за фертилност на жената. При надвишаване на тази възраст задължително се извършва предимплантационен генетичен скрининг на ембрионите. Така се дава възможност горната възрастова граница да се определя изцяло по медицински критерии и специалистите да имат индивидуален подход при оценката на донорите на яйцеклетки, като въз основа на показателите за фертилност експертно да преценяват качеството на генетичния материал, което може да бъде доста различно при различните индивиди на една възраст.

С целия стандарт по асистирана репродукция можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply