Проф. Хинков: В психиатриите физическо ограничаване на пациентите не надвишава два часа

Проф. Хинков

От 2019 г. до днес само четирима служители са освободени за насилие върху болни

Във всички психиатрични болници в страната се прилага комбинираният подход при лечението на психично болни пациенти. Успоредно с медикаментозната терапия се използват психотерапевтични и психо-социални техники. Предлагат се и трудо- и психотерапия на пациентите. Пациентите се обучават в социални умения за справяне с проблемите, провежда се рехабилитация и ресоциализация преди изписването им. Решават се редица социални проблеми, свързани с полиция, община, социални служби и др. институции. Прави се социална оценка на потребностите на болните и се осигурява плавен преход от болнично лечение към социума.

Това казва министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Стела Николова относно мерките, които са предприети за подобряване на материалните условия и на терапевтичните методи в психиатриите във връзка с осъщественото ad hoc посещение в България от 21 до 31 март 2023 г. на представители на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (СРТ).

Депутатът заявява: „За съжаление констатациите от посещението през 2021 г. показаха, че е постигнат малък или никакъв ефективен напредък в изпълнението на ключови препоръки, и през ноември същата година Комитетът реши да излезе с публично изявление, съгласно Конвенцията за създаване па Комитета. В доклада на Комитета се посочва, че в Държавна психиатрична болница в Карлуково са постъпили редица сигнали от пациентите на няколко отделения с оплаквания, че се крещи на пациентите, че санитарите ги удрят и блъскат, понякога са пияни по време на работа, като в едно от отделенията санитарите носят пластмасова тръба, с която удрят болните. Комитетът против изтезанията (КПИ) изразява тревогата си, че властите не санкционират по никакъв начин малтретирането. Констатирано е, че в ДПБ Кърджали пациенти са се оплаквали, че ръцете им са били фиксирани (завързани) към рамката на легло над главата им, причинявайки им болка, подуване и загуба на чувствителност в горните им крайници. КПИ констатира, че стаите в психиатриите са почти голи, само с легла, без лично пространство, няма стаи за общуване, отдих, телевизия и т.н., а пациентите видимо прекарват по-голямата част от времето си в леглото или се събират в коридорите. Липсват психологически, професионални и творчески терапии и отдих, повечето пациенти просто лежат на леглата си или се скитат безучастно наоколо, описвайки режима на лечение си като „мъчително скучен“ или като „хапчета, яж и спи“. За много пациенти единственото налично разсейване е подпомагането на персонала с почистването, носенето на храна, метене на двора и др.“, пише още във въпроса си Стела Николова.

Министърът допълва, че периодично се провеждат лекарски колегиуми и медицински съвети, на които се обсъждат възможности за подобряване на лечебно-диагностичната дейност. „Осигурява се възможност за достъп на лекарите до периодични медицински издания – списание Неврология и Психиатрия, Българско списание за психиатрия и други, участие в национални и регионални форуми – конференции, симпозиуми, презентации. Дава се възможност и за участие в индивидуални обучителни програми. Ежегодно се провеждат опреснителни обучения с терапевтите и психолозите, занимаващи се с тези методи. Продължава и обучението на персонала във ВУЗ“, казва проф. Хинков.

Министърът заявява още, че в психиатричните болници са утвърдени вътрешни правила за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства. „На всеки 3 месеца комисия извършва проверки по отношение на дейностите. Провежда се и инструктаж на персонала, който включва и предотвратяване на малтретиране на пациенти.

Във връзка с предварителните бележки на делегацията на КПИ през 2023 г. в ДПБ – Бяла са извършени проверки от ИАМН, които не са констатирали данни за изтезания и нечовешко или унизително отношение към пациентите, както и неспазване на основните законови разпоредби. Проверени са още ДПБ „Св. Иван Рилски“-Нови Искър, ДПБ – Царев брод, ДПБ-Кърджали; ДПБ – Ловеч; ДПБ Карлуково, ДПБ-Карвуна и ДПБ за лечение на наркомании и алкохолизъм-София.

„На базата на изготвените констативни протоколи от проверките, може да се направят следните обобщения: Лечебните заведения предоставят услуги в следните диагностични области: Шизофрения и шизоафективни разстройства; други остри или хронични психотични разстройства; Афективни разстройства; Органични психични разстройства; Епилептични психози и тежка епилептична промяна на личността; Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества; Тежки невротични състояния; Анорексия и булимия нервоза; Личностови разстройства; Умствена изостаналост. В лечебните заведения се води книга по образец за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства и Лист за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване. При прилагането на временно физическо ограничаване на пациентите времетраенето не надвишава два часа“, пише проф. Хинков.

По отношение на контрола върху дейностите по прилагане на мерките за временно физическо ограничаване на психично болни лица, комисиите за надзор извършват периодични проверки, веднъж на всяко тримесечие. За резултата от проверките се изготвят протоколи.

В Държавните психиатрични болници не са наложени санкции, поради липса на сигнали и констатирани случаи на малтретиране па пациенти, с изключение на ДПБ Севлиево, където има един сигнал за по-специално отношение между санитар и болен и където се води досъдебно производство. „Служителят е отстранен временно от работа до изясняване на случая. Няма санкционирани служители по случая“, казва министър Хинков.

Единствената болница, в която има освободени служители е Карлуково, където от 2019 г. до днес са освободени с дисциплинарно уволнение един санитар и по взаимно съгласие 3-ма санитари, и една медицинска сестра, за които е установено, че са употребили насилие над пациенти.

Пълния текст на отговора на министъра може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply