Включиха още 6 медикамента в списъка с нерегистрирани у нас лекарства

нерегистрирани у нас лекарства

Със заповед на министъра на здравеопазването още 6 медикамента са включени в списъка с лекарства, които имат разрешение в ЕС, но не се разпространяват у нас.

Лекарствата са включени по предложение на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, УМБАЛ „Еврохоспитал“-Пловдив, „Аджибадем Сити Клиниик УМБАЛ Токуда“ и УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив. Към предложенията има и становища от Изпълнителната агенция по лекарствата, Експертния съвет по медицинската специалност „Медицинска онкология“ и от Експертния съвет по медицинската специалност „Кардиология“.

Лекарствените продукти могат да бъдат ползвани за лечение у нас, когато лечението на съответно заболяване е без алтернатива. Новите 6 лекарства са предимно за онкологични заболявания и с тях списъкът на нерегистрираните лекарства, които могат да бъдат ползвани за лечение в България нараства на 85.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply