На шест души е прилагана електрошокова терапия за последните две години

електрошокова терапия

 

За периода 2021 и 2022 г. има общо шест случая на прилагане на бифронтална електроконвулсивна терапия, по три за всяка от годините. Всичките шест терапии са приложени в Държавна психиатрична болница Кърджали. Това става ясно от писмен отговор на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков на въпрос на депутата от ПП-ДБ Стела Николова относно порочните практики и нечовешкото отношение в Държавните психиатрични болници.

„В резултат на предприетите мерки и качественото прилагане на терапевтичната процедура не са допуснати случаи на летален изход“, допълва проф. Хинков.

Той съобщава още, че за последните 5 години общо 2832 са били пациентите, които са били завързвани. През 2018 г. техният брой е бил 588, през 2019 г. – 560, през 2020 г. – 517, през 2021 г. – 576, а през 2022 г. – 591. Общо за петте години най-голям е броят на връзваните пациенти в ДПБ Кърджали – 242, ДПБ „Св. Иван Рилски“ Нови Искър  – 595, ДПБ Раднево – 646, ДПБ Царев брод –  614, ДПБ Севлиево – 381.

Министърът уточнява, че няма няма смъртни случаи при имобилизация на пациенти. „Прилагането на мерки за временно физическо ограничаване се извършва само като крайна мярка, за да се предотврати непосредствена вреда за самите пациенти или за околните. Провеждането на имобилизирането се извършва при спазване на изискванията на Наредба 1 от 28 юли 2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства“, казва проф. Хинков.

От отговорите му става ясно още, че в Психиатричните болници има 286 лица въдворени по силата на съдебно решение, а 126 лица са поставени под запрещение с изразено съгласие от настойника, а не лично от пациента.

Министърът заявява, че при лечението на психично болните пациенти се използват всички „генерации” лекарства. „Няма разлика в използваните медикаменти при стационарни и амбулаторни условия. Прилаганите медикаменти изцяло зависят от терапевтичните избори на лекуващия лекар. Постъпващите в психиатрична болница пациенти обичайно са във влошено психично състояние пристъп на психозата, обостряне, което налага по-често ползване на антипсихотици с по-силен и бърз ефект и с възможност за парентерално приложение. При пациенти на амбулаторно лечение обичайно се провежда поддържащо лечение, много по-употребявани са антипсихотици от второ поколение и с дългодействащ ефект“, казва министър Хинков.

За 2021 r. в извънболничните лечебни заведения са лекувани 49 834 пациента на обща стойност 23 736 528 лв., а в болничните – 8 859 души на стойност – 942 937 лв. През 2022 г. лекуваните в извънболнична помощ са били 46 888 души на стойност 21 256 634 лв., а в болниците – 9 125 души на стойност 821 611 лв.

За последните пет години от Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Регионалните здравни инспекции са извършени общо 170 проверки в Държавните психиатрични болници, става ясно от отговорите на министър Хинков.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply