В МЗ чакат концепциите на кандидатите за директор на Центъра за въздушна помощ

Центъра за въздушна помощ

До 24 юли кандидатите за длъжността „директор” на Център за спешна медицинска помощ по въздуха трябва да представят в МЗ концепцията си за стратегическо управление, съобщиха от Министерството.

Концепцията е тема „Визия и стратегия за развитие на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха“ следва да бъде представена в 2 (два) екземпляра. Препоръчителен обем на концепцията е не повече от 20 стандартни машинописни страници.

От Министерството допълват, че на кандидатите ще бъде съобщено писмено (съобщение с известие за получаване) и на посочената в заявлението за участие в конкурса електронна поща за допускането, начина, датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply