Министър Хинков: МЗ вече е изработило национална аптечна карта

Министър Хинков

Министерството на здравеопазването вече е изработило национална аптечна карта, за да разреши проблема с разпределението на аптеките в страната. Това съобщи в парламента здравният министър Христо Хинков. Национална комисия, чийто състав вече е определен, ще изработи областни аптечни карти.

„Там където липсват аптеки, осигуряващи денонощен режим на работа, общината също би могла да субсидира извършването на тази дейност. За региони, в който аптеките нямат рентабилност да поддържат дейности по отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК, също биха могли да се осигурят целеви субсидии за поддържане на тази номенклатура“.

Здравното министерство търси възможности за финансово стабилизиране на болницата за рехабилитация в Котел, съобщи още Христо Хинков. Според представени от него данни, лечебното заведение е с натрупани големи дългове.

„Към 31 март 2203 г. лечебното заведение регистрира загуба в размер на 101 хил. лева и просрочени задължения в размер на 249 хил. лева, невъзможност за изплащане възнаграждение на персонала, рязко намаляване на приходи от наеми, по-малък обем платени услуги и напускане на персонал“, заяви здравният министър.

Хинков обяви план за вливане на котелската болница в Национален комплекс за специализирани лечебни заведения за рехабилитация.

Източник: БНР

Leave a Reply