Заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в нови пунктове

ЕЗОК

Във връзка с промяна в договора между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“ за Европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК), от Касата съобщават, че от 8 юли 2023 г. заявленията за издаване на ЕЗОК ще се приемат в 120 дистрибуторски центрове на „Първа инвестиционна банка“ АД на територията на цялата страна. В тях гражданите ще получават и готовата ЕЗОК до 28 юли 2023 г. вкл.

Досегашните центрове на банка ДСК ще приемат заявления за подаване на ЕЗОК до 7 юли вкл. и в тях гражданите ще получат готовите ЕЗОК до 28 юли 2023 г. вкл., уточняват от обществения осигурителен фонд.

Причината за смяната на дистрибуторски центрове е промяна в условията на договора на ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, информират още от Касата.

Образец на заявлението може да бъде получен на място в клоновата мрежа на „Първа инвестиционна банка“ АД. Заявлението може да бъде изтеглено и разпечатано и от интернет страницата на НЗОК.

Указанията за попълване на заявленията за издаване на ЕЗОК са публикувани на интернет страницата на НЗОК.

Заявление за издаване на ЕЗОК може да бъде подавано и чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). За целта заявителят трябва да притежава квалифициран електронен подпис.

Картата и услугата по издаването ѝ са безплатни, а срокът за изработката ѝ е до 15 календарни дни.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна медицинска помощ.

При възникнали въпроси или проблеми при подаването на документи за ЕЗОК и получаването на готовите карти, гражданите могат да се обръщат за информация към ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ КИМ-2000“-ДЕМАКС“, e-mail: [email protected]

Източник: zdrave.net

Leave a Reply