Проект за наредба предвижда: Диализно лечение ще се провежда и в структури по нефрология и вътрешни болести

Диализно лечение

Диализно лечение да може да се извършва и в отделения по нефрология и вътрешни болести. Такива промени в медицинския стандарт по диализно лечение предлага Министерството на здравеопазването.

Целта е бъде премахната нормативната пречка за осъществяване на дейности по диализно лечение в структури по нефрология или по вътрешни болести от второ и трето ниво на компетентност, каквато възможност при сега действащата нормативна уредба няма, става ясно от мотивите на вносителите.

Редица болници в страната, предимно многопрофилни болници за активно лечение, имат разкрити в структурите си и действащи към момента единни отделения по нефрология и диализно лечение, се казва още в тях.

Вносителите отбелязват, че за да отговорят на изискванията на утвърдените медицински стандарти на настоящия етап болниците с разкрити структури по нефрология с диализно лечение следва да предприемат действия за преобразуването и разделянето им, което води до по-големи разходи и трудности както за осигуряване на допълнителен персонал за две отделни болнични структури, осъществяващи дейности в обхвата на една и съща медицинска специалност, така и административна тежест във връзка с промяна на издадените им разрешения за лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

Разделянето на съществуващи отделения по нефрология с диализно лечение, обуславяйки необходимостта от прехвърлянето на пациентите от едната структура в другата и обратно при нужда от осъществяване на определени медицински дейности в хода на лечебния процес, затруднява ненужно и провеждането на терапевтичния процес на пациентите, което би влошило качеството на оказваната медицинска помощ по медицинската специалност „Нефрология“, смятат още експертите.

„Предложените промени в двата медицински стандарта са с оглед синхронизиране на изискванията им в тази насока. Целта на проекта е гарантиране на комплексно медицинско обслужване на пациентите с бъбречни заболявания и премахване на необходимостта от разкриване на отделни болнични структури в обхвата на медицинската специалност „Нефрология“ за дейности по диализно лечение и за нефрология“, заключават те.

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 30.07 т.г.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply