НЗОК промени изискванията си за лечение с инсулин

НЗОК

Само специализирана комисия ще издава протоколи за терапия на пациенти с тежък псориазис и тежка астма

Отпадане на критериите при лечение с аналогови инсулини и преминаване към друг аналогов инсулин с оглед безпроблемно осигуряване на лечение на лицата със захарен диабет гласува на днешното си заседание Надзорния съвет на Здравната каса. Причината е в недостига на наличност на инсулин и постъпила информация за производствени проблеми от притежателите на разрешението за употреба на лекарствените продукти.

Медицинските критерии при започване на лечение с аналогови инсулини след поне шестмесечно лечение с човешки инсулинови продукти остават непроменени.

Според надзорниците предлаганите промени са медицински целесъобразни и касаят осигуряване на безалтернативното инсулиново лечение за пациентите със захарен диабет. „Всяка смяна на един вид инсулин с друг може да наложи корекция на дневните дози и период на адаптация с наличния инсулин, но липсата на заместително инсулиново лечение би застрашило живота на пациентите. С предлаганите промени се осигурява улеснен административен ред за ползване на наличните инсулинови аналози“, пише в решенията на Надзора.

Гласувани са и промени в „Изискванията на НЗОК при лечение на остеопороза в извънболничната помощ“. Промените са във връзка с необходимостта от корекция на продължителността на лечение в съответствие с кратките характеристики на лекарствените продукти с международно непатентно наименование /INN/ Teriparatide. До настоящия момент, съгласно точка 12 от изключващите критерии, лекарствената терапия с Teriparatide се провежда до 18 месеца еднократно за живота. Във връзка с натрупаните доказателства за приложение на терапията „при възрастни за лечение на остеопороза при постменопаузални жени и при мъже с повишен риск от фрактури; за лечение на остеопороза, свързана с продължително системно лечение с глюкокортикоиди при жени и мъже с повишен риск от фрактури“ се приема за завършен терапевтичен курс с Teriparatide до 24 месеца еднократно за живота.

Надзорниците са приели и изменения на „Изисквания на НЗОК при лечение на тежък псориазис в извънболничната помощ“, като това решение вече ще се реимбурсира нов лекарствен продукт с международно непатентно наименование /INN/ Bimekizumab за лечение на умерено тежък до тежък плакатен псориазис при възрастни пациенти. Протоколи за лечение на тежък псориазис вече ще се издават само от специализирана комисия с цел улесняване на достъпа до терапия. Така отпада необходимостта от повторно връщане на пациента за издаване на протокол от лекар специалист от извънболничната помощ.

Прието е изменение в Изискванията за включване на нова индикация на Upadacitinib за лечение на умерен до тежък атопичен дерматит при възрастни и юноши на възраст на и над 12 години.

По отношение на лечението на тежка астма в извънболнична помощ се облекчава достъпа на пациенти за трите международни непатентни наименования – Mepolizumab, Benralizumab и Dupilumab с издаване на протоколи при започване на терапия, на 6-ти и на 12- ти месец само от специализирана комисия. Отпада необходимостта от повторно връщане пациента за издаване на протокол от лекар от СИМП. Протоколите за продължаване на лечението без промяна се издават от специалист по клинична алергология или пневмология и фтизиатрия, без необходимост от административна оценка от комисия за експертизи в ЦУ на НЗОК при запазване на медицинските критерии и показатели за оценка и ефективност.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply