Как да получа здравна помощ, джипито може да ми издаде направление след 2 месеца?

здравна помощ

Нормално ли е личният лекар да няма направления нито в края на месеца, нито за следващия месец? Трябва да изчакам 2 месеца за направление ли? Защо се получава този абсурд и как е осигурен в такъв случай достъпът на здравноосигурен пациент до медицинска помощ?

 

Виолета Йорданова, гр. Варна

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният пациент може да ползва в рамките на календарната година. Преценката за издаването на направление обаче, е на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента. Например, дали става дума за спешно състояние или то търпи отлагане, и т.н.

Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист е валидно до 30 календарни дни от издаването му. С това направление вие имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на лекаря- специалист. Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят им се разпределя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение. Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед, не е необходимо да вземете ново направление от личния лекар.

Тъй като броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, въз основа на определени критерии, изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да изразходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК.

В случай на необходимост от още направления, лекарят може да подаде заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.

Ако смятате, че правата ви като здравноосигурен пациент са нарушени, бихте могли да се възползвате от възможността да смените личния си лекар (нормативно установените срокове за смяната му са от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември). Също така, при повече конкретика относно обстоятелствата по този или други случаи, включително придружени със съответната медицинска документация, може да подадете сигнал до Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), с която личният лекар има сключен договор.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply