Повече професионалисти по здравни грижи ще обучават догодина у нас

здравни грижи

По предложение на Министерството на здравеопазването е увеличен броят на местата в професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“. Това съобщават от правителствената пресслужба, като информацията засяга следващата учебна година.

Проблемът с професионалистите по здравни грижи у нас е сериозен от години и продължава да се задълбочава. По данни на НСИ за 2022 г. броят на медсестрите у нас е под 29 000, при нужни на системата още 40 000 по данни на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Ситуацията при акушерките също е сериозна и макар през 2021 г. и 2022 г. техният брой да остава относително постоянен – малко под 3300, през годините недостигът на тези специалисти също стана осезаем.

Цялостното увеличение на местата за първокурсници през следващата година е с 1289. Освен в направления от здравния сектор, се увеличават също така местата за първокурсници по специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“, както и по професионални направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply