Българските хематолози вече разполагат с актуализирано фармако-терапевтично ръководство

Бенигнени хематологични заболявания, малигнени неоплазии, лимфоидни неоплазии, трансплантация на хемопоетични стволови клетки – в тези четири раздела на новото фармако-терапевтично ръководство по хематология са представени най-новите тенденции в диагностиката, лечението и проследяването на хематологичните заболявания. Актуализираното издание е обнародвано в Държавен вестник днес.

То е резултат от усилията на специалистите от Българското медицинско сдружение по хематология и отразява мястото на иновативните лекарствени терапии в съответствие със съвременните експертни препоръки, както и разширените индикации за някои от медикаментите.

Значително място в ръководството е отделено на препоръките за приложение на терапевтичните схеми при отделните нозологични единици, критериите за отговор и за настъпила ремисия, като тази информация е представена в удобен табличен вид.

Кондициониращите и мобилизационните режими при трансплантация на хемопоетични стволови клетки, острата и хронична болест на отхвърляне (Graft versus host disease (GvHD) също са интерпретирани в съвременния контекст на нарастваща практическа значимост.

В ръководството са представени и критерии за оценка на терапевтична ефективност на медикаменти с нов INN.

С пълния текст на новото фармако-терапевтично ръководство можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply