Детската смъртност у нас е намаляла за последните 4 години, но равнището ѝ остава високо спрямо средното за ЕС

Детската смъртност

Детската смъртност у нас е намаляла през последните четири години, но равнището ѝ остава високо спрямо средното за Европейския съюз – 4,8 на хиляда при 3,2 на хиляда средно за държавите-членки. Повече смъртни случаи на деца до 1 година има в селата, отколкото в градовете, докато при децата от 1 до 4 години се наблюдава обратната тенденция.

Данните са от доклад за младите майки и рисковите фактори за бедност и социално изключване, и бяха представени по време на конференция за ранното детско развитие.

Според доклада, базиран на данни от Евростат и Националния статистически институт, броят на починалите деца между 1 и 4 години в област Сливен е съпоставим с този в София-град въпреки голямата разлика в броя на населението.

Друг изследван показател е детската бедност, която през последните 3 години намалява, но по някои измерители се покачва, обясни социологът от Софийския университет д-р Леа Вайсова: „Ако се включи компонентът лишения, за последната една година имаме покачване всъщност на риска от бедност  – от 37,6 на 43,5% от децата в България“.

Децата от ромски произход, тези, живеещи на село, както и в домакинства с един родител, са в най-висок риск от бедност, показва докладът. Колкото до бедността при жените, най-уязвими във възрастовата група от 15 до 25 години са самотните майки, живеещите на село, безработните. Над 90 процента от жените без образование са в риск от бедност.

Източник: БНР

Leave a Reply