Намаляване с 20% на употребата на антибиотици до 2030 г. цели ЕС

употребата на антибиотици

Съветът на Европейския съюз прие днес предложението на Европейската комисия за засилване действията на ЕС срещу антимикробната резистентност (АМР).

Препоръката, обявена на 26 април заедно с преразглеждането на законодателството в областта на фармацевтичните продукти, спомага за борбата с АМР в областта на здравето на хората и животните и опазването на околната среда, следвайки така наречения подход „Едно здраве“, отбелязват от ЕК.

Препоръката е съсредоточена върху профилактиката и контрола на инфекциите, надзора и мониторинга, иновациите и наличието на ефикасни антимикробни средства, разумната употреба и сътрудничеството както между държавите членки, така и в световен мащаб.

За 2030 г. са определени няколко цели на ЕС, разработени съвместно с Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC):

– намаляване с 20% на общата употреба на антибиотици при хората;

– най-малко 65% от общата консумация на антибиотици при хората следва да бъде ефективна (използване на правилния антибиотик);

– намаляване на инфекциите, причинени от три ключови резистентни към антибиотици бактерии, което ще се прилага главно за болниците.

Тези препоръчителни цели за ЕС, които се въвеждат и на съответните национални равнища, ще помогнат на ЕС да се справи с АМР, като се вземат предвид националните особености, без да се излагат на риск здравето и безопасността на пациентите, смятат от ЕК. Те също така ще позволят по-добро наблюдение на инфекциите и употребата на антибиотици през следващите години и съответно адаптиране на изготвянето на политики.

Настоящата препоръка също така потвърждава водещата роля на ЕС в международен план по отношение на АМР и с нея Комисията и държавите членки се призовават да включат АМР в споразумението относно пандемиите, по което понастоящем се водят преговори. С нея също така се настоява АМР да остане на челно място в дневния ред на Г-7 и Г-20.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply