От днес изписват зелени и жълти е-рецепти

зелени и жълти е-рецепти

От днес влизат в сила зелените и жълтите е-рецепти. Това става факт с обнародването на измененията в Наредба 4, според които предписването и отпускането на лекарства, съдържащи наркотични вещества, ще се извършва с електронно предписание.

В мотивите си от МЗ уточниха, че промяната е нужна, защото към момента отпускането на тези лекарства е обвързано с обмена на хартиени документи, при който пациентът е транспортното звено между изпълнителите на медицинска помощ и аптеките. „Този процес значително се усложнява както по отношение на пациентите, така и по отношение на медицинските специалисти и аптеките, тъй като се налага съхраняване за определен период от време на екземпляри от издадените рецепти и други последващи действия. Това значително обременява работата и създава допълнителни затруднения за всички участници в процеса по предписване и отпускане на такива лекарствени продукти“, казаха от Министерството.

При промяната се запазват изискванията за отчетност и контрол, предвид повишения риск от злоупотреба с тези лекарствени продукти. Дейностите по отчетност и контрол ще се осъществяват и в електронна среда чрез обмен на необходимата информация от специалните рецептурни бланки посредством Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Според разпоредбите, болниците ще имат възможност да продължат да издават жълти и зелени е-рецепти по досегашния ред и след влизането в сила на промените – до интегрирането на софтуерите си с НЗИС, но не по-късно от 31 декември 2023 г. Хартиени е-рецепти ще могат да се изпълняват по досегашния ред и в случай, че са издадени преди влизането в сила на наредбата, до изтичането на тяхната валидност, гласят още разпоредбите.

Данните показват, че само за първия ден от въвеждането на електронните предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества, са издадени над 300 рецепти, като 30 от тях вече са изпълнени, информират от „Информационно обслужване“.

Общият брой на издадените до момента електронни рецепти през НЗИС надхвърля 32,5 млн., като средно на ден се изписват по над 50 000, отчитат още от там.

Новата функционалност на НЗИС осигурява възможност за изпълнение на жълти и зелени рецепти в цялата страна. Досега хартиените жълти и зелени рецепти можеха да се изпълняват от аптеките само в областта, в която са издадени.

С цел максимално облекчаване работата на лекарите и фармацевтите, начинът на предписване и отпускане на лекарствени продукти чрез жълти и зелени рецепти е идентичен с този при електронните бели рецепти. Съгласно Наредбата срокът за изпълнение на електронни предписания за лекарства, съдържащи наркотични вещества се запазва на 7 (седем) дни от изписването, а периодът на назначената терапия – не повече от 30 дни.

С въвеждането на електронните жълти и зелени рецепти отпада необходимостта лекарите да ходят до регионалните здравни инспекции (РЗИ) за кочани с рецепти, на които да издават рецепти за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дигитализирането на предписването и отпускане на жълти и зелени рецепти елиминира възможността за обработка на сгрешена, дублирана, изтекла или фалшива рецепта. Данните за лекарствения продукт, лекаря и фармацевта, които предписват и изпълняват е-рецептата се валидират в реално време. Електронната рецепта дава възможност за пълна проследимост, прозрачност и контрол по процеса на изписване и отпускане на лекарствени продукти.

Всички обнародвани промени можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply