Осигурени са допълнителни доставки на лекарствен продукт за трансплантирани пациенти

трансплантирани пациенти

Допълнителни доставки на лекарствения продукт Myfortic 180 mg са осигурени за трансплантираните пациенти в България. Това съобщават от министерството на здравеопазването.

Заради очаквания недостиг на лекарствения продукт CellCept 250 mg, поради производствени причини, Министерството на здравеопазването предприе незабавни мерки за обезпечаване на нуждите на българските пациенти. Единственият алтернативен лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък и съответстващ на международно непатентно наименование Mycophenolic acid, е Myfortic Gastro-resistant tablet, 180 mg х 120 с притежател на разрешението за употреба Novartis Pharma GmbH, Германия.

Министерството изпрати писмо до Новартис България ЕООД, с искане за информация за внос на допълнителни количества от лекарствения продукт. В отговор, притежателят на разрешението за употреба вече е направил извънредна доставка на 427 опаковки, като са предприети действия и за допълнителен внос.

Министерството на здравеопазването изказва благодарност към Новартис България ЕООД за бързата реакция и сътрудничеството по обезпечаване нуждите на трансплантираните пациенти в България.
Източник: БНР

Leave a Reply