Анкета за дигиталното здраве подпомага процеса на дигитализация в здравеопазването

Анкета за дигиталното здраве

Проучване за нивото на здравната грамотност с фокус върху дигиталното здраве, което се извършва под формата на онлайн анкета с цел изследване на нагласите за приложението на дигитални решения в българското здравеопазване, провежда българската асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД).

Проучването се провежда под формата на анонимна онлайн анкета и съдържа общо 31 въпроса. Анкетата е анонимна и не включва лични данни и информация, която позволява участниците да бъдат идентифицирани.

Резултатите от нея ще бъдат  анализирани и включени в публичен документ, който ще бъде представен и дискутиран на кръгла маса. На базата на допълнително проучване и анализ, както и вземайки под внимание резултатите от анкетата, ще бъдат направени редица заключения и препоръки с цел очертаване на настоящите проблеми и предизвикателства в България, идентифициране на възможности и стъпки за иницииране на процес на дигитализация в здравеопазването, информират от БЛС.

Проучването се провежда в рамките на проект „Дигиталното здраве като инструмент за активно участие на гражданите в процеса на здравна грижа – стъпка към дигиталната трансформация и към реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“, изпълняван от Българска асоциация за персонализирана медицина (БАПЕМЕД), финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – www.eufunds.bg.

Анкетата може да видите ТУК

Източник: zdrave.net

Leave a Reply