Централизирани решения в ЕС за лекарствата да се приемат след внимателна оценка, иска България

Централизирани решения в ЕС

Приемането на централизирани решения на ниво ЕС по отношение на лекарствената политика трябва да бъде съпроводено с внимателна оценка на въздействието с цел справедлив баланс на интересите – особено за държави с нисък БВП, при отчитане на различната перспектива на държавите членки, потребностите и ресурсите, които всяка държава има и възможните решения в национален план.

Тази позиция ще отстоява България на предстоящото редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“), на което министрите ще проведат дебат по темата „Укрепване на фармацевтичната екосистема в подкрепа на конкурентоспособността и справедливия достъп до лекарствени продукти“.

Заседанието ще се проведе на 13 юни в Люксембург, информират от правителствената пресслужба.

Според страната ни, ценен и поучителен по отношение на централизираните решения е опитът със съвместни процедури за ваксини за COVID-19. България смята, че създаването на благоприятна среда за развитие и конкурентоспособност на фармацевтичната индустрия на ЕС следва преди всичко останало да бъде съобразено с обществения интерес, като в центъра на лекарствената политика трябва да остане интересът на пациента от ефективна и безопасна терапия.

В рамките на заседанието делегациите ще приемат Препоръка на Съвета за надграждане действията на ЕС за борба с антимикробната резистентност в контекста на подхода „Едно здраве“. Очаква се делегациите да постигнат съгласие по общата позиция (общ подход) относно проекта на Регламент за таксите и налозите, дължими на Европейската агенция по лекарствата. Шведското председателство на Съвета на ЕС ще представи два доклада за напредъка на преговорния процес по приоритетните законодателни досие в сектора на здравеопазването.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply