МС отмени Правилника за работа на Централната комисията по етика по ЗЛПХМ

комисията по етика по ЗЛПХМ

Министерският съвет отмени Правилника за условията и реда за работа на Централната комисия по етика към Министерския съвет по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Това съобщават от правителствената пресслужба.

Отмяната на правилника е продиктувана от приетите в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина разпоредби, с които се оптимизираха процесите по провеждане на клинични изпитвания, поясняват от там.

Съгласно приетите изменения в ЗЛПХМ беше предвидено разрешаването на клиничните изпитвания да бъде организирано в една единствена административна процедура и да се заплаща една такса, като по този начин се намали административната тежест в процеса по разрешаване на клиничните изпитвания. С обнародваните промени отпадна и задължението за лечебните заведения, в които се провеждат клинични изпитвания, да създават етични комисии, посочват от МС.

В тази връзка беше отменена и разпоредбата от ЗЛПХМ, въз основа на която действаше Централната комисия по етика към Министерския съвет. Комисията функционираше като орган, който даваше становища по деонтологични и етични въпроси в областта на клиничните изпитвания, в случаите, когато беше сезирана.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply