Евростат: 3,6% от децата в ЕС са с незадоволени медицински нужди

Евростат

4,4% от децата, живеещи в домакинства с деца в общността, не получават дентална помощ, сочат още данните

 

През 2021 г. 3,6% от децата под 16-годишна възраст в домакинствата с деца в страните от ЕС са имали незадоволени медицински нужди, съобщи Европейската статистическа служба Евростат. В сравнение с данните в последния доклад на службата от 2017 г. увеличението е от 2 процентни пункта – т.е. от 1,6% нивото вече е 3,6%.

Този дял е по-висок – 5,3%, за децата, живеещи в домакинства с един възрастен, но малко по-нисък – 3,4% за домакинствата с двама или повече възрастни, уточняват от Евростат.

Сред страните членки на ЕС най-висок дял на деца с незадоволени медицински нужди, живеещи в домакинства с деца, е отчетен в Полша (7,3%) и Латвия (6,4%), следвани от Унгария и Румъния (двете с по 4,7%) и Испания (4,6%).

На обратния полюс – с най-ниски дялове на деца с незадоволени медицински нужди се намират Австрия (0,3%) и Люксембург (0,4%), следвани от Хърватия (0,9%) и Малта, Литва и Кипър (с по 1,5%).

Сходна е и ситуацията с денталната помощ.

През 2021 г. 4,4% от децата, живеещи в домакинства с деца в страните от ЕС, не са получили зъболекарските грижи, от които се нуждаят, като увеличението е от 1,8 процентни пункта в сравнение с 2017 г. 11 държави членки на общността регистрират процент деца с незадоволени нужди от стоматологични грижи над средния за ЕС, отбелязват статистиците.

Този процент е по-висок в домакинствата с един възрастен, където 7,1% от децата не получават необходимата стоматологична помощ. За сравнение – 4,0% от децата, живеещи в домакинства с двама или повече възрастни, са били с незадоволени нужди от стоматологично лечение.

Анализът по държави сочи, че през 2021 г. сред страните в ЕС най-висок дял деца с незадоволени потребности от дентална помощ, живеещи в домакинства с деца, са регистрирани в Латвия (7,7%), следвана от Испания (7,1%), Унгария (7,0%), Словения (6,8 %) и Португалия (6,4 %).

И обратното – в дъното на класацията най-ниски дялове са регистрирани в Люксембург (0,6%), Хърватия (0,8%), Швеция (1,1%) и Австрия и Италия (с по 1,2%), показват данните на Евростат.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply