С близо 110% са увеличени здравноосигурителните приходи за първото тримесечие

увеличени здравноосигурителните приходи

Здравноосигурителните приходи и трансфери към 31 март са в размер на 1 536 077 000 лв. или това е 109,9 % спрямо утвърдените от Надзорния съвет в началото на годината месечни стойности.

Това казва временно изпълняващата длъжността управител на НЗОК д-р Йорданка Пенкова по време на заседанието на Надзорния съвет на Касата, проведено на 11 май.

По думите й разходите в ПИМП за тримесечието са 80 983 000 лв. или 102,9% от заложените средства, в СИМП – 93 229 800 лв. или 105%, в дентална помощ 75 354 000 лв. или 105,4%, като намаление има в МДД – 29 806 000 лв. или 95% от заложените средства и в болнична помощ – 744 640 000 лв. или 98% от заложените средства.

„За лекарствените продукти в различните групи за домашно лечение, протоколни и лекарствени продукти, които са извън цената на клиничните пътеки, клиничните и амбулаторни процедури, прилагани в болнична помощ, имаме ръст, но там не се притесняваме, ако се сключат договори с притежателите на разрешение за употреба във връзка с Механизма, където се покрива надвишението, което е в рамките на стойностите в бюджета“, казва д-р Пенкова.

Тя обаче предупреждава, че договарянето с притежателите на разрешение за употреба върви много бавно и тромаво. „От общо 190 договора към момента имаме сключени само 31, като 43 са в процес на подписване от страна на притежателите на разрешение за употреба и ще трябва да бъдат върнати при нас за подписване, но следващите, извадени са по фирми и ще Ви ги предоставя, не са на етап сключване от двете страни. Отделно поисках справка за действието на Механизма гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК в частта лекарствени продукти за 2022 г. Тъй като много късно направихме последните писмата, които пуснахме към ПРУ-тата за годишното изравняване. Така късно се пуснаха и писмата в началото на годината за четвърто тримесечие. Разликата в годишното изравняване е 19 800 000 лв., които трябва да бъдат внесени по сметките на НЗОК, за да приключим с Механизма за 2022 г. Ако Надзорният съвет не ми възложи на мен, аз мисля да възложа на дирекцията да ускори подписването на новите договори и събирането на тези средства, както и да се ускори процеса по договарянето“, казва д-р Пенкова.

Тя не приема оправданието на притежателите на разрешение за употреба, че не желаят да подпишат договорите, защото нямат предвидимост и не си знаят новите стойности за бюджета за 2023 г. „Ние имаме императивна разпоредба в удължителния закон, в който се казва, че действа Механизма от 2022 г. и за мен няма пречка договорите да бъдат сключени, а след приемане на нов бюджет да бъдат актуализирани при новите стойности от бюджета и Механизма за 2023 г.“, казва управителят на Касата.

„По повод на месечното разпределение, което е предложено за утвърждаване от Надзорния съвет, сме се съобразили с трите отчетени месеца, които вече сме платили, по т. нар. касов отчет, така че, първите месеци януари, февруари и март са по отчет както в приходната, така и в разходната част. За месец април са предвидени заявките, които все още не са в касов отчет, но ги имаме получени от Централно управление и РЗОК, те също са взети предвид, като заявени средства и за месеците от май до края на годината сме взели за база утвърденото месечно разпределение по бюджета и сме отразили в увеличение или в намаление в зависимост от очакваното изпълнение, това, което прогнозираме да бъде заплатено по видовете здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална дейност, както за другите административни разходи, за издръжка и т.н. Така че, ние сме спазили параметрите на закона от 2022 г., и сме предложили месечното разпределението до края на годината“, коментира и директорът на дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в Здравната каса Ганка Аврамова.

Тя допълва, че са прогнозирани 2 млн. лв., като годишен план за поставяне на COVID ваксините, като заложените средства в първите три месеца са по отчет, оставащите средства са разпределени аритметично в оставащите месеци.

Председателят на Надзора доц. Момчил Мавров заявява, че към 31.03.2023 г. на изпълнителите на медицинска помощ е заплатено поставянето на 4 600 ваксини, а останалите средства до заложените в бюджета за 2022 г. 10 млн. лв. ще бъдат прехвърлени в перото за координация на системите за социална сигурност.

С цялата стенограма можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply