Системата на здравеопазването ще бъде анализирана със „Здравен барометър“

Проф. д-рТодор Кантарджиев

Едно по-добро здравеопзване е инвестия за благото на нацията.

Новата гражданска платформа „Здравен барометър“ е насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България. Генеротори на идеята са проф. д-р Даниел Вълчев и проф.д-р Тодор Кантарджиев. Проектът ще се реализира от екип от здравни експерти, юристи и икономисти с опит в управлението, разработването на политики и подготовката на проекти на закони и други нормативни актове. Методологията на изследването ще включва система от индикатори – финансови параметри, ресурси, нормативна рамка, здравен статус, здравно обслужване и ефективност на системата.

„Не се обръща внимание на младите лекари и тяхната специализация, както и на профилактиката. Различни модели се взимат от къде ли не и обикновено са уникални в света и са първопроходчески, което е за сметка на по-лошото здравно осигуряване на хората.“

Това казва в интервю за БНР проф. д-р Тодор Кантарджиев. 

Във фокуса на анализите ще бъде моделът на финансиране на здравната система, лекарствената политика, националната здравна карта, електронното здравно досие, медицинските кадри, антибиотичната и ваксинационната политика, профилактиката и правата на пациента.

Едно по-добро здравеопазване е инвестиция за благото на нацията. Осигуряване на един по-дълъг период на живот без болести и страдания е нашата цел, допълва проф. Кантарджиев.

В началото на октомври се очаква представянето на първия анализ на „Здравен барометър“.

Зимните вируси си отиват, настъпват кърлежите и комарите

Най-опасни са кърлежите в градските градини, докато кърлежите в природата са редки и не са рискови преносители на заболявания. Относно западнонилската треска, пренасяна чрез комари, проф. Кантарджиев напомни, че в България заболеваемостта е много рядка.

Източник: БНР

Leave a Reply