Проф. Вълчев стартира гражданската инициатива „Здравен барометър“

Здравен барометър – нова гражданска инициатива насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България, стартира проф. Даниел Вълчев, бивш зам.-министър председател и министър на образованието.

Той ще представи публично инициативата утре от 10.00 часа в Бална зала на хотел „Интерконтинентал“.

По време на представянето проф. Даниел Вълчев заедно с проф. Тодор Кантарджиев ще очертаят основните групи индикатори, използваната методология, потенциалните източници на информация и периодичността на публичните представяния на инициативата. „Опитът, натрупан при подготовката на Юридически барометър, ни дава самочувствието да стартираме новата инициатива Здравен барометър, насочена към наблюдение, анализ и оценка на състоянието, ефективността, устойчивостта и развитието на системата на здравеопазване в България на основата на преимуществено количествени показатели. Доколкото развитието на здравната система е функция и на доверието на обществото към нея, анализът ще включва и периодично проучване на общественото мнение“, споделя проф. Даниел Вълчев за инициативата, който е и ръководител на проекта.

„Проектът ще се осъществява от подвижен екип от здравни експерти, юристи и икономисти с опит в управлението, разработването на политики и подготовката на проекти на закони и други нормативни актове. Методологията на изследването ще включва система от обективни индикатори, изследващи различни аспекти на системата на здравеопазването, които биха позволили да се правят обективни изводи и да се избегне често открояващата се склонност за произволни ценностни съждения и преднамерени политически оценки“, допълва още той.

Освен количествен анализ на основните показатели изследването ще поставя акцент и върху значими проблеми, свързани със здравната политика, като не само дефинира основните предизвикателства и проблеми, но и предлага конкретни решения. Ще бъде предлаган и анализ на основни нормотворчески инициативи в областта на здравеопазването. Наред с това, Здравен барометър ще отделя специално внимание и ще популяризира добрите примери и добрите практики в здравеопазването, споделят  още организаторите.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply