Без прегледи и опашки пред ТЕЛК, двойно повече комисии. Ще се отпуши ли системата?

ТЕЛК

До 29 май ще се събират предложения и становища по проекта на Министерството на здравеопазването за промени в работата на ТЕЛК, публикуван на портала за обществени консултации.

Сред най-големите проблеми на медицинската експертиза е значителното ѝ забавяне. От 70 комисии в страната само около 40% се произнасят в законовоопределения срок, а най-дългият период на произнасяне е до 4 години

Съществена част от промените целят да не се допуска струпване и чакане на хора пред кабинетите с часове, поясни пред БНР д-р Цветолюба Генкова, началник на отдел в Дирекция „Лечебни дейности“ в МЗ.

За тази цел се отменя извършването на клиничен преглед от комисиите. Това ще остане в много малък брой случаи, свързани с тежко здравословно състояние на лицата – които са на едно място буквално, било в дома, било в социално или друго заведение – в тези случаи ще се налага комисиите да ходят на място и да освидетелстват лицата. Във всички останали няма да има клиничен преглед и лицата няма да ходят на ТЕЛК.“

Подаването на заявленията-декларации ще става както досега – в регионалните картотеки, уточни тя. Остават възможностите за подаване чрез упълномощено лице.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Разпределението ще става по електронен път, чрез информационната система, в която се обработва цялата база данни за хората с увреждания, на случаен принцип сред ТЕЛК-овете в цялата страна, не само на териториален принцип в съответната област, където се намира лицето с увреждания.

Д-р Генкова посочи, че ще бъдат ангажирани всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения и комплексните онкологични центрове, а спрямо сегашните 70 броят на комисиите ще се удвои.

Сумарно възлизат на 157 броя – тези комисии, които съгласно промяната трябва да бъдат създадени.“

Финансирането на комисиите ще става от бюджета на лечебните заведения. Има промяна в субсидирането – завишаване с 50 на сто спрямо сегашната стойност на база брой издадени в двумесечен срок експертни решения.

„Стимулирането, мотивирането е за максимално съкращаване на сроковете за произнасяне. Определената стойност за брой експертно решение е 60 лв.“

„На пръв прочит бяхме ужасени по една-единствена причина – кадровия дефицит“, коментира от своя страна д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници.

Началниците, които са и експерти по дадената дейност в лечебното заведение, са свръхнатоварени. Когато ги натоварим и това да вършат, ще напуснат. Всеки работи на предела на силите си, поясни д-р Тотев. По думите му трябва да има желаещи и не може лекари да се натоварват с участие в ТЕЛК-комисии по принуда.

„Ако аз извадя началника на отделението от ЛКК-комисия, ние ще опорочим, ще затрудним временната нетрудоспособност, за да уредим трайната. Един и същи човек не може да бъде член и на ЛКК, и на ТЕЛК.“

„Ние сме малка болница. Ако направим 60 навременни експертни решения, 60x60 прави 3 600 лева, това ще получим като пари от държавата. Как с тези 3 600 лева аз ще поддържам картотека, софтуер, човек, който да обслужва тази картотека. И всичко това при липсата на кадри“, отчита още болничният директор.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Замисълът да се увеличат комисиите е добър, смята Веска Събева от Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Тя е и заместник-председател на Съвета за хората с увреждания. Тя е на мнение, че „все още системата е много клатушкаща се, нестабилна, в това състояние, което започна февруари месец“.

При общинските болници проблемът е кадрови, потвърди и Събева.

Лекарите как ще отделят време да направят тази прецизна медицинска експертиза по документи? Много е ниско заплащането на комисиите. Не може един човек, който почиства кабинета на един лекар с две специалности, да взема същата заплата, че даже и по-висока. Трябва да се оценява този труд, който е висококвалифициран.“

Лекарите не желаят и поради друга причина – кампанията, която върви от години, „че те са корумпирани, че срещу пари дават вид и степен на увреждане“, изтъкна още Събева.

Източник: БНР

Leave a Reply