БФС иска по-високо заплащане за е-рецептите на 100% реимбурсираните лекарства

 

Увеличение от 4 лв. на 5 лв. за изпълнени е-рецепти за 100% покрити от Касата лекарства за домашно лечение искат от Българския фармацевтичен съюз (БФС). Това се посочва в становище на съсловната организация на магистър-фармацевтите до Надзорния съвет на НЗОК във връзка с бюджета на фонда, който вчера бе приет от Надзора.

„През последните години е налице трайна и стабилна тенденция в броя на изпълнени предписания за лекарствени продукти, които са с ниво на заплащане от бюджета на НЗОК 100%. Нашите искания ще ангажират ресурс за 7 месеца на 2023 г., който е в рамките на около 8 млн. лв.“, посочват от БФС.

От съсловната организация припомнят, че посочената сума не е променяна повече от година, въпреки че за това време разходите за работна заплата, консумативи и режийни, наеми и други за аптеките са нараснали с около 20 – 25%, инфлацията в страната е висока, има и ръст на работната заплата.

От БФС допълват още, че в приетия Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. и при обсъжданията на проекта за ЗБНЗОК за 2023 г. за другите медицински дейности и специалисти е предвидено увеличение на стойностите с над 30% за последната една година. Същевременно обаче за труда на магистър-фармацевтите не е предвидено никакво увеличение, което ги поставя в неравноправно и унизително положение, смятат от съсловната организация.

„Искаме да припомним, че по силата на няколко решения на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) действащата нормативна уредба относно липсата на възнаграждението на аптеките за отпускане на напълно заплатени с публични средства лекарствени продукти създава предпоставки за нарушаване на достъпа на пациентите до лекарствени продукти. Според КЗК държавата следва да приеме своята функция и да измени нормативната уредба, като внесе баланс в интересите на заинтересованите лица и по този начин осъществи ефективно целта на правната уредба да гарантира достъп на здравноосигурените лица до лекарствени продукти. КЗК постановява, че за последните 8 години правната уредбата не само, че не изпълнява препоръките за съответствие с правилата на конкуренцията, но се влошава значително“, категорични са от БФС.

Фармацевтите възразяват също така срещу „срещу начина, по който през Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. се прави опит за промяна на обществени взаимоотношения, регулирани през други специални закони, които нямат нищо общо с определяне на годишните стойности на разходите на осигурителния фонд“. По тази причина от съсловната организация настояват от проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., глава „Преходни и заключителни разпоредби“, да отпаднат параграфи §14, §15 и §16, в които се регламентира подписването на рамков договор между БФС и Касата, по примера на този между БЛС и фонда и БЗС и НЗОК.

Фармацевтите потвърждават също така готовността си да участват в обсъждания, насочени към създаване на отделен НРД за лекарствени продукти и медицински изделия  по модела на сега действащите НРД за медицинските и денталните дейности.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply