Дължа ли такса за поставяне на инжекции?

Дължа ли такса за поставяне на инжекции?

Изписаха ми инжекции, които се налага да ми се поставят в почивни дни в кабинет за неотложна медицинска помощ. Пенсионер съм, здравноосигурена. Трябва ли да заплатя някаква такса и ако да, в какъв размер?

Калинка Стоянова, гр. Варна

Общопрактикуващият лекар задължително обявява в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените пациенти, записани в пациентската му листа, своя месечен график, който съдържа часове: за амбулаторен прием; за домашни посещения; за промотивна и профилактична дейност и за други дейности.

Графикът съдържа телефон за консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон.

Общопрактикуващите лекари предприемат мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ на записаните в пациентската им листа хора извън обявения работен график на практиката например чрез дежурен кабинет.

При всички случаи общопрактикуващият лекар трябва да осигури на хората, записани в пациентската му листа, подходящ начин за оказване на медицинска помощ извън графика.

За поставянето на инжекции: подкожни, мускулни, венозни, пациентът заплаща само потребителска такса.

В конкретния случай, като човек, отговарящ на условията за навършени стаж и възраст, заплащате потребителска такса от 1 лев.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply