Увеличават на 6 месеца домашните посещения на медсестри при новородени

домашните посещения на медсестри при новородени

От 14 дни на 6 месеца се увеличава времето за здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти в дома на новородените деца. Това става ясно от предложенията за промени в Наредбата за пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. В мотивите към проекта е записано, че предложената промяна е в унисон с приоритетите на МЗ за подобряване на здравното обслужване на децата.

Освен това се предлага включване на нови видове медико-диагностични изследвания в извънболничната помощ, които до настоящия момент не са покривани от НЗОК. Става дума за изследвания от обхвата на медицинските специалности Клинична лаборатория и Клинична имунология, като маркери за сърдечна недостатъчност, сърдечен тропонин, витамин D, и изследванията се провеждат при диагностиката и проследяването на редица системни автоимунни и други заболявания.

В проекта се предлага създаването на нова клинична процедура „Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“, с включен алгоритъм за извършване на минимално инвазивно и минимално травматично ендоваскуларно лечение, с който се урегулира тази дейност и се осигурява достъп на повече пациенти до такъв вид лечение. Изпълнители на дейностите по клиничната процедура се предвижда да бъдат специалисти по медицинските специалности Образна диагностика и Съдова хирургия, със съответна допълнителна квалификация за интервенционално лечение.

Актуализирано е и приложение „Клинични пътеки“ с включените в техния обхват заболявания и медицински процедури.

Целта на предложените промени е актуализация на пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, с осигуряване на допълнителни възможности за здравно обслужване, диагностика и лечение на пациентите в извънболнични и в болнични условия. Очакваните резултати от прилагане на новата уредба са свързани с подобряване на достъпа до здравни услуги и осигуряване на своевременна и качествена диагностика и качествено, ефективно и съвременно лечение на нуждаещите се лица, казват от Министерството.

Финансовите средства за прилагането на наредбата са в рамките на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната календарна година. „Предвид факта, че повечето от предложените нови дейности разширяват обхвата дейности в пакета на НЗОК, влизането в сила на наредбата определя необходимост за тях да бъдат предвидени финансови средства в Закона за бюджета на НЗОК от 2023 г.“, пише още в мотивите към проекта.

Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. може да видите тук, а мотивите към него – тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply